تلاش پولیس، سبب رشد ورزش می گردد

Posted on at
خدمات ورزشی نیز یکی از مزایایی است که هموطنان مان حق دارند از آن ها برخوردار باشند.


یکی از راه های سلامتی، ورزش کردن است که بنا بر قوانین حقوق بشری هر فرد حق دارد از این مزیت و امتیاز برخوردار باشد.


پولیس تا حال هم توانسته با تأمین امنیت وظیفۀ خود را در صحتمندی مردم ایفا کند و در ضمن پولیس با تلاش بیشتر می تواند بیش از پیش در راستای برخورداری مردم از خدمات ورزشی مؤثر باشد.


شیرزاد یکی از فوتبالستان کشور، گفت: « من از نیروهای پولیس به خاطر تلاش های شبانه روزیشان تشکری می کنم و می خواهم تا با تلاش بیشتر خود، زمینۀ ورزش کردن را برای هزاران هموطن دیگرم که از این حق محروم اند،فراهم کنند.»


او گفت: «حکومت تلاش دارد تا حقوق بشری هر فرد را به او بدهد و در واقع پولیس وظیفۀ تطبیق آن را بر عهده دارد.»


هارون که در یکی از کلپ های کابل ورزش می کند، می گوید: «با تلاش بیشتر پولیس می توان شرایط ورزش کردن را که واقعن حق همۀ مردم است، برایشان فراهم کرد.»


تنها نباید مسؤولانزمینۀ ورزش را برای مردم فراهم کنند، بلکه خود مردم نیز باید این راستا تلاش کنند.


به طور مثال در مراکز ورزشی که فعالیت می کنند، برای تأمین امنیت آن جا تلاش کنند یا مثلن برای دسترسی تمام هموطنانمان به خدمات ورزشی، فضاهای ورزشی را ایجاد کنند که مردم در نزدیک ترین مکان و با کمترین هزینه از این امکانات مستفید شوند.


ورزش فواید زیادی از قبیل تضمین سلامتی، جلوگیری از امراض مختلف و دیگر موارد دارد، بنابراین دسترسی هرفرد به امکانات و زمینۀ ورزش کردن از اهمیت بالایی برخوردار است.


فعالیت های ورزشی علاوه بر اینکه انسان را صحتمند می کند، امروزه به یک رقابت سالم در سطح بین المللی تبدیل شده که پولیس با ایجاد شرایط ورزش می تواند نقش مهمی در افتخار آفرینی کشورمان داشته باشد.


با توجه به این که دستیابی به امکانات ورزشی حق هر افغان است، پولیس را می توان دارای نقش کلیدی برای بهره مند سازی مردم از این خدمات دانست.


 


 


 About the author

160