رنسانس، فرهنگ و تحصیلات در افغانستان : هنرپیشه سینما یاژمانی آربولیدا، ما به بالون ها معتقدیم

Posted on at

This post is also available in:

هزاران سال تاریخ به ما درس داده که هنر وسیله ای برای پیشرفت است. هنر فاکتور کلیدی برای تغییر در دنیا مانند رنسانس است. کاری که من در زندگی خودم انجام دادم، مستقیما به زندگی و تاریخ زادگاه من فلورنس، ایتالیا مرکزرنسانس ایتالیا مربوط میشود. هنر وسیله ای برای رنسانس در افغانستان طوری که برای ایتالیا و باقی دنیا بود است. آیا هزاران بالون میتوانند به این پروسه کمک کنند ؟ بخوانید …

یاژمای آربولیدا عکسی از روز دوشنبه صبح در نایروبی، کنیا

این هفته، متخصصان تهیه فیلم و مدیا در بخش ماموریت کمک به افغانستان در سازمان ملل، آریادنا آلواردو، به من هنرپیشه کلمبیایی آمریکایی یاژمانی آربولیدا را معرفی کرد، سازنده پروژه ۱۰۰۰۰ بالون برای کابل، افغانستان، ادامه کانسپت اجرا شده در کنیا، هند و ژاپن. به نام ما به بالونها معتقدیم و تگ لاین آن کمپاین برای پخش ۱۰۰۰۰ بالون صورتی برای مردم در کابل افغانستان در بهار امسال، دوشنبه صبح است که ۱۰۰ داوطلب ۱۰۰۰۰ بالوون را به مردم کابل توزیع میکنند. و این چهره شهر کابل را تغییر خواهد داد و آن را بخشی از پروژه رسانه ای ما خواهد ساخت، با برجسته کردن  هنر و مردم در دنیای هنر امروزی.

کانسپت دوشنبه صبح، استدیو بدون شیشه

 

پروژه یاژمانی آربولیدا من و فیلم انکس را برای ارتباط مستقیم بین اجتماع هنرمندان، طرفداران فیلم، نویسندگان ، تجارت پیشه ها، زنان و مردان افغان آماده میکند. بطوردلخواه،هرفردی میتواند افکار خود را از طریق مقاله ها، بلاگها و مصاحبه های ویدیویی که با این پروژه و دیگر کارهای هنری دخیل است به همه برساند. آنها میتواند صفحات وب را با افکار خود اشغال کنند و یکدیگر را با مصاحبه های سازنده در مورد هنر، حقوق بشر، خلاقیت، هویت و انسانیت بهره مند سازند. این بخش ابتدایی از چیزی است که من رنسانس در افغانستان میخوانم. فقط مانند بالونها که بخشی از منظره کابل خواهد بود و زمانی که در هوا رها شود، آنها بخشی وسیعتری از دنیای فرصت ها و علایق خواهند بود.

 

فیلم انکس یک صفحه آنلاین با بیش از ۳۰۰۰۰۰ کاربر است که ۴۰۰۰۰ آن هنرمندان حرفه ای و مبتکران بشمول ۴۷۴۲ کارگردان فیلم ۹۷۸۲ هنرپیشه، ۲۷۳۹ فیلم ساز ، ۱۸۹۲ سینماگر، ۲۵۱ هنرپیشه گریم، ۷۶۱ عکاس، ۱۲۵۲ موسیقی دان و ۱۹۸۸ متخصص صدا و ۱۵۷۷ طراح لباس و ۴۳۰۹ نویسنده میباشد. هنرپیشه های حرفه ای و مستقل ماشین فیلم انکس بخاطر افکار، خلاقیت ها و مطالب شان میباشند.

این هفته یک هنرپیشه دیگر من را با ایده ها و طرحهایش تحت تاثیر قرار داد. اسمش ایگناسیو رویز آلواریز فیلم سازی از شیلی میباشد. مقاله دیگر من را در مورد کارهای وی ببینید. 

 


About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160