روزگارمن در این دو هفته!

Posted on at


گوشه تنهایی من پراز ماهی آشفتست


تنگ بلور نقاشی خیلی کثیف و خاک خوردست


بوی بارون میده لباس مادرمن!


چون همیشه یه کنج خونه افسردست


گلهای خونه وا میشن وقتی مادر توی خونست


اما چه فایده این گلها رنگشون یه چیز دیگست


خزون دل ما رسید، فقط کمی بارون خوردست


لبهای پسته شکل من این روزها همش کوک خوردست


لحظه های زندگیمون، همشون خاک خوردست


این روزها!


نگاه مادر به من، مثل شاپرک پشت شیشست


پرواز بی بال می کنم وقتی آرزوهام انگیزه ست


مونا حیدری About the author

AminaMonaHaidari

Mona Haidari studies Business Adminstration at American University of Afghanistan. She is also a writer for Afghan Women Writing Project. Mona loves arts like painting and music. She made two documentary movies.

Subscribe 0
160