فوایــد و نواقــص تکنـــالوژی

Posted on at


 

در دهه های اخیر ما شاهد پیشرفت تکنالوژی در جهان بوده ایم و مردم پا به دنیای پیشرفت و تکنالوژی گذاشته اند و تکنالوژی سهولت های بسیاری را در هر عرصه برای مردم فراهم نموده است.

 

با آمدن تکنالوژی زندگی مردم بسیار تغییر کرده و مردم پیشرفت بسیاری کرده اند... قبل بوجود آمدن این تکنالوژی انجام خیلی کارها برای مردم دشوار بوده مثلا ارتباط گرفتن با هم برای مردم از دور ناممکن بوده و مردم برای دیدن یکدیگر باید از یک جا به جای دیگر توسط حیوانات یا با پای پیاده سفر میکردند تا برای مدت زیادی همدیگر را نمی دیدند. ولی تکنالوژی ارتباطات را برای مردم راحت کرده و مردم دیگر مثل سابق برای خبر گیری نیاز به طی کردن راه دور ندارند. حالا توسط تکنالوژی انسان ها میتوانند از یک شهر به شهر دیگر , از یک کشور به کشور دیگر رابطه برقرار کنند تا حدی که میتوانند از یک قاره به قاره دیگر ارتباط تصویری برقرار  کنند.

و خیلی استفاده های مفید دیگری از تکنالوژی میتوان کرد. تکنالوژی به انسان ها از لحاظ سهولت برقرار کرده مثلا در عرصه کارو تجارت, کارهای اداری, کارهای خانه, حمل ونقل, مسافرت و ...

تکنالوژی برای سهولت و راحتی مردم ایجاد شده ولی متاسفانه خیلی از انسان ها از این تکنالوژی استفاده نادرست و غلط میکنند که این کار باعث پیشرفت که نه بلکه باعث پسرفت و عقب ماندگی میشود.

تکنالوژی در کنار فواید ضررهایی هم دارد. دود موترها و وسایل برقی هوا را آلوده و شهر ها را بسیار شلوغ و اشغال کرده ... استفاده زیاد از گوشی زیگنال ها را بوجود میاورد باعث امراض گوش و پیدا شدن تومور مغزی (که یک تومور بسیار خطرناک وکشنده است) میشود. اخیرا حتی دیده شده که موبایلی از کمپینی های مشهور  در حال شارژ  انفجار کرده و باعث ضررهای جانی شده است.

 

 

 

استفاده بسیار از وسایل تکنالوژی باعث میشود تا انسان از کارهای فکری باز بماند و ذهن وفکر انسان را درگیر کند و انسانها از فعالیت ها و سرگرمی های دیگر محروم میکند.

پس ما باید از تکنالوژی استفاده درست و اندازه بکنیم زیرا استفاده بیش از حد از تکنالوژی برای وجود و صحت مان ضرر دارد...

 

زهــرا ابراهیــــمیAbout the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160