ملا برادر چه گلی را به آب خواهد داد ؟

Posted on at


محیط اجتماعی پر آشوب ،ترس،وحشت،نفرت،انزجار از کشتار،غارت،فساد،شک و تردید را درعمق وجود و روح جامعه ما در سی سال گذشته و 11 سال اخیر با ریشه های قوی کاشته شده و درخت اعتماد و اطمینان را به حالت نیمه واژگون در آورده است.براساس گزارش های خبری رادیوها و تلویزیون ها امروز شنبه 30 سنبله 1392 ملا عبدالغنی برادر یکی از رهبران صاحب شهرت و با نفوس طالبان از زندان حکومت  پاکستان با تلاش و پیگری شورای صلح و آقای کرزی آزاد می شود خبر نوید بخش است.


اینکه ملا برادر تا حد ظرفیت و توانایی گشودن دروازه های صلح را برروی هموطنان در سوکت و ماتم نشسته  و برادران و خواهران امیدوار و آرزومند صلح، امنیت و آرامش خویش انجام خواهد  داد  با در نظر داشت رفتار و پیشاورهای شرم آور و توهین آمیز زندانبانان میزبان پاکستانی متاسفانه  احساس شک و تردید دارم.آیا ملا برادر در گرداب خون آلود و شرم آور موجود غرق نخواهد شد؟


آیا ملا برادر چون زندانیان طالب آزاد شده دوباره شمشیر برروخ هموطنان خویش نخواهد کشید؟


آیا ملا برادر دست های خود و پیروانش را با آب جاری و روان صلح و امنیت خواهد شست  از پارچه های تن برادران ، خواهران ،اطفال و فرشته های کوچک خانواده ها نفرت خواهد کرد باز هم شک و تردید بسراغم می آید و درب احتمالات را بررویم می گشاید خداوند قادر و متعال همه ما را هدایت و حفاظت کند
About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160