انتخابات رکن اساسی دموکراسی

Posted on at


در حالیکه افغانستان آهسته آهسته به انتخابات نزدیک می شودو یک تعداد نمی خواهند که انتخابات برگزار شود تعداد از کارشناسان مسایل سیاسی میگویند در هر حال انتخابات باید برگزار شود این کارشناسان میگویند که بخاطر برگزاری انتخابات آجندای ملی آغاز شد که نهایت تاثیرگزار ثابت خواهد شد به برگزاری انتخابات تاکید می کنند و میگویند برگزاری انتخابات به معنی دوم دموکراسی است آنها میگویند این چهارمین بار است که افغانها دموکراسی را تجربه میکنند اما هر بار به دلایل نامعلوم به آخر نمی رسد.به گفته کارشناسان این بار هیچ چیز مانع برگزاری انتخابات شده نمی تواندزیرا در افغانستان جنگ نیست بلکه اخلال امنیتی وجود دارد


در بخش انتخابات رول آجندای ملی بی نهایت مهم است بخاطریکه آجندای ملی در ارتباط به انتخابات مردم را آگاهی می دهد حقایق را به مردم می رساند از انتخابات آزاد و عادلانه دفاع می کند .آجندای ملی به هیچ ایتلاف ارتباط ندارد تنها می خواهد انتخابات برگزار شود .به گفته کارشناسان  مسایل سیاسی


آنهامی خواهند در افغانستان دموکراسی دوام پیدا کند مردم باید آگاه شوند بخاطر این هدف کنفرانس ها باید دوام پیدا کند و در ولایت های دیگر توجه کنند تا که مردم خبر شوند از حقوق خود دفاع کند


آجندای ملی به شکل بی طرف برگزاری انتخابات را می خواهند.وقتی مردم و قدرت های سیاسی در بخش برگزاری انتخابات کوشش کند این به شفافیت و مشروعیت انتخابات کمک می کند. هر کس که در افغانستان نمی خواهد انتخابات برگزار شود در حقیقت از حقوق مردم چشم پوشی می کند اصول دموکراسی را پایمال می کند .اما برگزاری انتخابات یگانه راه بیرون رفت از مشکلات است .قابل یاد آوری است که کمسیون مستقل انتخابات میگوید تا حال نامزدان ریاست  جمهوری و شوراهای ولایتی بسته های معلوماتی را بدست آوردندو مورد علاقه آنها قرار گرفته است.


پس امید براین است که روز انتخابات بدون نا امنی سپری شود وانتخابات شفاف برگزار شودAbout the author

160