دانش و بلاگ نویسی در مکاتب دخترانه

Posted on at


در این هفته  شاگردان ورزشکار دو تیم مختلف بسکیتبال و کریکت تمریناتی داشتند٫ تا برای مسابقات بعدی آماده باشند.  تا بتوانند موفقعت های هر چه بیشتر کسب نمایند. مدیره صاحب لیسه محجوبه هروی با جمع آوری شاگردان به مناسبت شهادت احمد شاه مسعود  قهرمان افغانستان سخنانی  در مورد قهرمانی های او ارایه نمودن و ‍پنج قرآن کریم ختم شد. و شاگردان در این هفته با علاقه مندی کامل کار computer را ادامه دادند.و شاکردان مقاله نویس  مقالات خود را به سایت filmannex  ارایه کردن  و یک تعداد از آنها  به سایت  examer content creator  هم گذاشتند . خلاصه علاقه مندی شاگردان مکاتب  افغانستان نسبت به مقاله نویسی  و  کار با شبکه های اجتماعی و نوشتن مقاله به داخل سایت زیاد شده میرود. و شاگردان از طرف بعد از ظهر به  مکتب محجوبه هروی به مدت یک ماه مصروف سناریو نویسی هستند.و همچنان در این هفته  برای ارزیابی شاگردان  صنوف مختلف لیسه محجوبه هروی تفتیش های از معارف آمدند و شاګردان عالی بودند. چون با ازریابی  تمان مضامین باعث شد تا شاگردان بیشتر تلاش کنند و دروس قبلی خود را دوره نمایند. About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160