نقش رسانه های تصویری بر فرهنک افغانستان

Posted on at


رسانه ها آن دسته از وسایل اند که مورد توجه عده کثیری می باشند و انتقال دهنده فرهنک ها و افکار عده ای می باشد اما در افغانستان از این وسایل چګونه استفاده می شود اگر نظر در مورد رسانه ها در افغانستان نماییم در می یابیم که بیشتر مردم افغانستان علاقمند به رسانه های تصویری هستند چون اکثرر مردم  کشور را افراد بی سواد تشکیل می دهد بنا بهترین وسیله برای برقرار کردن ارتباط و رفع نیاز های اجتماعی و فردی به شمار می رود و رسانه های تصویری بیشترین تاثیر را بر توسعه و عقب مانی فرهنک کشور ها دارد .


رسانه های تصویری افغانستان که تعداد کثیری از گیرندگان را در میان سایر رسانه دارند به چی اندازه موثر بوده اند ؟


افغانستان کشور است که بیشتر از ۳۰ سال جنګ را تجربه کرده است و در این مدت مردم این کشور از مسایل اجتماعی وفرهنګی دور مانده اند ودچار کشمکش  ها بوده اند و بیشتر از طریق رسانه های تصویری رفع نیازمندی می کننددر چنین شرایط بهترین وسیله برای ترویج روابط اجتماعی و توسعه فرهنک افغانی رسانه های تصویری به شمار می رود که نه تنها در مرکز بل در ولایت ها مردم از طریق محاوره از تلویزون ها برای سرګرمی استفاده می کنند که در این صورت رسانه های تصویری بر علاوه ای اطلاع رسانی وظیفه در توسعه فرهنک افغانی و اسلامی دارند که با تاسف بخش کثیری از نشرات تلویزیون های افغانستان را سریالها ی خارجی تشکیل میدهد که از نظر فرهنکی هیچ نوع مطابقت با فرهنک افغانستان ندارد و این سریالها صرف برای رفع نیازمندی جامعه همان کشور تهیه شده است که نشر آن در افغانستان می تواند از لحاظ فرهنکی و اجتماعی خطر ساز باشد.


توسعه فرهنکی امروز به عنوان یکی از بنیادی ترین و اصلی ترین اهرم توسعه دردنیا شناخته شده است . با در نظر داشت این اصل باید بخش عمده برنامه های تلویزیونی را موضوعات فرهنکی در بر کیرد اما در افغانستان برخی از تلویزیون ها که پر بیننده هم هستند به جای اینکه به آموزه های معرفتی، مسایل علمی و فرهنګی بپردازند متاسفانه بد آموزی های که در کشور های اروپایی و هندوستان رایج است در برکیرینده  نشرات آنها می باشد که این خود نشان می دهد که هنوز هم ما مقلد فرهنک های بیکانه هستیم و بهترین راه حل این است که باید نهاد های اجتماعی و رسانه ها بیشتر به مطالب و موضوعات اجتماعی و فرهنکی افغانستان توجه داشته باشند


              سمیرا


 


      


                                                                About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160