آیا در باره پیشرفت ایدز در افغانستان معلومات دارید؟؟؟

Posted on at


امروز می خواهم در باره مرض جهان گیر و مهلک ایدز به شما دوستان معلومات بدهم , چرا که این مرض به سرعت در تمام دنیا رو به گسترش بوده و تا امروز باعث مرگ ملیون ها انسان در سرتاسر دنیا شده است.


از آنجاییکه مرض ایدز یک مرض بدون علاج بوده و تا امروز محققین نتوانستند تداوی مشخصی را برای آن پیدا کنند بهترین راه برای نجات ازان وقایه خود شخص می باشد.


به تاریخ 13/9/21 سمیناری از طرف موسسه world vision  در مورد آگاهی دهی  درمورد مرض ایدز و چگونگی پیشرفت رو به افزایش آن در افغانستان دایر شده بود که من وظیفه خود می دانم تا آنچه ازین سیمینار آموختم به شما نیز ابلاغ نمایم.


برای اولین بار ویروس HIV  در سال 1981 در نزد هم جنس بازان کشف شد.و سپس در سال 1983 این ویروس را HIV (human immune deficiency virus)   یا (ویروس سرکوب کننده معافیت انسان) نام نهادند.


این ویروس آن زمان در سراسر دنیا در حال گسترش بوده و تا کنو باعث مرگ 27 ملیون  انسان شده است. و بنا به تحقیقات سازمان صحی جهان حدود 400 ملیون واقعه جدید تا سال 2015 خواهیم داشت.وضعیت HIV در افغانستان:


امروزه گسترش مرض ایدز در اکثر کشور های مانند تایلند, هندوستان, آفریقا و غیره بسیار زیاد بوده چنانچه از هر 10 نفر 3 نفر HIV+  هستند. اگرچه در بعضی از کشور ها هم چون آفریقا شیوع این مرض ابتدا بسیار کم بوده ولی امروز یکی از کشور هائیست که تعدادی زیادی مصابین به HIV را دارا می باشد.


با وجود اینکه افغانستان در حال حاضر از لحاظ اپیدمولوژی ایدز low prevalence  یا دارای شیوع کم در حدود 5% می باشد. اما فاکتور های تهدید کننده متعددی که زمینه شیوع وقوعات HIV راافزایش می دهد, نیز وجود دارد.


این فاکتور ها شامل جنگ, مهاجرت ها و رشد آهنگ اعتیاد می باشند و یک عده فاکتور های جانبی دیگری نیز وجود دارد که عبارت اند از: اقتصاد ضعییف, محرومیت از سواد و کمبود تسهیلات صحی می باشد. همه ما می دانیم که این فاکتور های تهدید کننده در جامعه ما به کثرت وجود داشته پس وظیفه هر یک از ماهست تا خود و اطرافیان خویش را ازین مرض مهلک حفظ کنیم.تا کنون 1365 واقعه HIV+ثبت شده در افغانستان داریم که ازان جمله 135 واقعه آن تحت تداوی قرار دارند و تنها در هرات حدود 85 واقعه HIV+  گزارش شده که 10 واقعه آن تحت تداوی قرار دارند.


در  افغانستان مراکزی وجود دارندبنام VCCT (voluntary confidential counceling testing(  که دراین مراکز به افراد که مشکوک به مبتلا شدن به HIV هستند را به صورت محرمانه مورد معاینه قرار می دهند. و هم چنان ما در افغانستان دو مرکز تداوی مریضان ایدز داریم که یکی مقر آن در کابل و دیگری در هرات است. گفتنیست که این مراکز خدماتی که ارائه می کنند به شکل رایگان هست.


پس وظیفه تک تک ماست که افرادی که مشکوک به HIV هستند مخصوصا معتادین زرقی به این مزاکز معرفی نموده تا هم از شیوع آن در جامعه جلوگیری نموده و هم خانواده و اطرافیان شخص را نجات بدهیم.


 About the author

DrQudsiaHaidari

Qudsia Haidari is a 5th year student of Herat Medical University,she is originally afghan. she is 21 years old and she was born in Iran on 1992/5/24. Haidari worked as an English teacher for five years. her interests are studying medical text books, speaking English and translating English books. her…

Subscribe 0
160