کتاب های سنتی و فعالیت های هفته وار مکتب لیسه باغ نظرگاه

Posted on at


فعالیت های که در این هفته گذشته انجام داده شد, شورای محل باغ نظرگاه همرای مدیره لیسه باغ نظرگاه یک جلسه در بین مکتب لیسه باغ نظر گاه بخاطر جدا کردن مکتب لیسه اناث باغ نظرگاه و مکتب لیسه ذکور باغ نظرگاه بر گذار کردند, آنها وعده داده اند که زمین را به مکتب لیسه اناث باغ نظرگاه بدهند. و یک صنف جدیدی کمپیوتر شروع شد و تعدادی زیادی از شاگردان به این صنف اشتراک کرده اند و شروع به بلاک نویسی کردند و تعدادی زیادی از شاگردان شروع به آموزش سایت های اجتماعی کردند.


 


کتابخانه های سنتی، منابع را به صورت فیزیکی و مادی نگهداری می کردند، اما امروزه اطلاعات، الکترونیکی هستند و به محموله هایی الکترونیکی تبدیل شده اند که می توانند در خدمتگرهای شبکه ای ذخیره شده و از هر مکانی و در هر زمانی بازیابی شوند. ممکن است این طور به نظر برسد که در برآوردن فوری نیازهای استفاده کنندگان، دستیابی بسیار مهم تر از مالکیت است، اما در واقع این طور نیست، مالکیت و دستیابی هر دو مکمل یکدیگرند.ا گر کتابخانه صرفا به حداکثر دستیابی توجه کند. و مالکیت را فراموش کند، آن کتابخانه صرفا در حد یک شبکه ی صرف باقی خواهد ماند.


بدین ترتیب منابع به انحصار ناشران در می آید و سرانجام کتابخانه به یک ساختمان “مرده و شبح” با یک سری منابع قدیمی تبدیل خواهد شد. همچنین مطالعه منابع الکترونیکی فاقد آن کیفیت و احساس مطالعه ی منابع چاپی و بخصوص در زمینه ی ادبیات و تاریخ هستند. به همین لحاظ بیشتر کتابخانه ها تمایل دارند مجموعه ی آن ها دوسویه باشد. یعنی در یک زمان هم منابع چاپی و فیزیکی را داشته باشند و هم منابع دیجیتالی را، بنابراین کاربران می توانند به هر دو شیوه از خدمات کتابخانه بهره مند شوند.با تاسیس کردن کتابخانه های دیجیتالی کتابخانه های سنتی کلا از بین رفته است, کتابخانه های سنتی نسبت به کتابخانه های دیجیتالی کیفیت آن بهتر است چون میتواند ثابت باشد وفعلا تمام مکاتب افغانستان از کتابخانه های سنتی استفاده میکنند با مرور زمان کتابخانه های دیجیتالی به مکاتب تاسیس میشود.


 از آنجایی که کتابخانه ها از دیرباز به شکل سنتی در خدمت مکاتب افغانستان اهل مطالعه بوده است. و لذت حضور یافتن در کتابخانه و جستجوی کتاب دلخواه توسط خود فرد و گذراندن ساعاتی با کتاب و تورق آن باهیچ جایگزینی پر نمی شود لذا به نظر من کتابخانه های سنتی همچنان باید پابرجا باشند اما منابع الکترونیک و سیستم های جستجوی الکترونیک بهتر است در جهت تسهیل کار کتابداران و صرفه جویی در وقت فرد مراجعه کننده به کار گرفته شوند.
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160