بازی زندگی!

Posted on at


این روزها حس بدی دارم!


از زندگی و زندگی کردن خسته شده ام!


زندگی سرشار از حوادث خوب و بد است!


گاه شادی


گاه غم


گاه تنهایی


گاه هیجان


گاه سکوت و گاهی هم فریاد


زندگی همیشه با فراز و نشیب ها همراه هست، این روزها حس بدی در وجودم جاریست


نگاه می کنم به آینه و جز سکوتی مبهم چیزی نمی بینم


سکوتی که سرشار از ناگفته هایی است که مدت ها در گلویم جا گرفته است


گاهی حریص می شوم


مقایسه می کنم آن چه را که نباید مقایسه شود! چرا که شرایط یکسان نیست


زندگی را می گویم


گاهی زندگی ام را مقایسه می کنم با تمام زندگی هایی که در اطرافم در حال گذشتن است!


یکی بهتر از من


یکی شاد تر از من


یکی بدتر ازمن


یکی غمگین تر از من


یگی بی باک تر و امیدوار تر و سبز تر


زندگی ام را دوست دارم! با تمام خوبی ها و بدی هایش و بیشتر از آن کسانی را که در زندگی ام حضور دارند، و ستایش می کنم جای پای کسانی را که هنوز هم در زندگی ام ماندگارند و هیچ گاه فراموششان نمی کنم


زندگی می گذرد در قالب روزها و شب هایی که می آیند و می روند


و خاطرات خوب و بد تنها رد پایی هست که از زندگی بر جای می ماند


غالبا خاطره ها را بسیار کم به خاطر می سپارم و به ندرت به خاطراتم رجوع می کنم مگر اینکه بسیار دوست داشتنی باشند


گاه فکر می کنم زنده هستم و نفس می کشم اما این کافی نیست


می خواهم زندگی را لمس کنم


شیرینی زندگی را بچشم و از تلخی هایش درس بگیرم


دلم باران میخواهد... خزان های زندگی ام را همیشه دوست داشته ام... چرا که زاده خزانم! شاید سرشت من همواره غمگین و سرد بوده است


و شاید باید همیشه در برگ ریزان بمانم


واژه ها این روزها مرا به بازی می گیرند به شدت و حسی بیگانه در وجودم رخنه کرده است... این روزها رنگ زندگی ام زرد و نارنجی است اما نه به نشانه شادی... به نشانه خشک شدن و ریختن از درخت


بو می کشم با تمام وجود خزان را


و دست می کشم بر چهره غبار آلود زندگی ام


می گویند عیدی در راه است... دلم غبار روبی می خواهد... باید آستین هایم را بالا بزنم


باید بتکانم دلم را


خانه ام را


ذهنم را


خسته ام... غیر قابل وصف! با شانه هایی خسته تر که بار این زندگی را به دوش می کشد


 


 


چهار میزان نود و دو


 


 About the author

MasoomaIbrahimi-pouya

my name is masooma I was born on 22 Nov 1983 I have several years experience in media (cinema, TV, radio) I am a writer (short film, drama radio, spot, TV program and ...) Art is my second job! I graduated Kabul economy faculty and now I study business management…

Subscribe 0
160