زندگی در عصر تمدن اما ازدواج به روش عصر باستان

Posted on atدر جامعه ما خشونت های پنهان زیادی وجود دارد که در قالب فرهنگ در افکار و زندگی روز مره ما وجود دارد و متاسفانه اکثر ما بدون چون و  چرا این همه ظلم و خشونت را پذیرفته ایم . در جامعه ما چون ظلم نسبت به زنان در ابعاد مختلف زیاد است نیمه دیگر جامعه که مردان است فراموش شده اند ایکاش حد اقل نیمی از پیکر جامعه ما که مردان است در شرایط خوبی بودند و می توانستند در بهبود پیدا کردن شرایط  نیمه دیگر کمک کنند .متاسفانه مردان ما هم قربانیان خاموش هستند چون به آنها از همان طفولیت قبولانده شده که مرد نباید شکایت کند! مرد باید تمام مشکلات مالی خانواده را به تنهایی به دوش بکشد و هرگز خسته نشود! و اگر روزی احساساتش جریحه دار شد و دلش خواست اشک بریزد باید بالاجبار بغضش را قورت بدهد و نشان بدهد که هیچ اتفاقی نیافتاده است چون مرد است و ........   این داستان به همین جا خلاصه نمی شود.


مهمترین اتفاق زندگی هر انسان ازدواج است


 


 اما متاسفانه در جامعه ما نه تنها زنان در انتخاب همسر نقش خاصی ندارند مردان هم دچار این مشکل هستند و معمولا همسر از طرف خانواده انتخاب میشود. البته تفاوت هایی وجود دارد  و خانواده هایی هم داریم که درانتخاب همسر به فرزندانشان آزادی می دهند .اما بحث ما کسانی هستند که از این حق طبیعی محرومند و قشر وسیعی از جامعه ما در این مورد قربانی هستند .جالب است خانواده هایی وجود دارد که از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی  و خیلی جهات دیگر در طبقه بالای جامعه هستند اما در موضوع ازدواج دقیقا به روش عصر باستان عمل می کنند


 


 والدین داماد و عروس با هم مذاکره و معامله می کنند و تصمیم می گیرند که دو انسانی که هرگز یکدیگر را ندیدند با هم ازدواج کنند همینکه یکی مذکر و یکی مونث است و اینکه والدین به توافق رسیدند دیگر همه چیز نرمال است و یک مراسم با شان و شوکت بر گذار می شود و عروس و داماد مهره های اصلی اما بی صلاحیت این سناریو اولین ملاقاتشان در روز جشن ازدواجشان است.


 


 و همه غرق در رقص و پایکوبی این پیوند جنسی نه پیوند عاطفی را جشن می گیرند . و بعد از مدتی صبر این دو موجود بیچاره که با انتخاب دیگران زن و شوهر خوانده شده اند تمام می شود و با وجود اطفال بی گناه نا سازگاری ها شروع می شود اما هیچ کدام راه فرار یا گزینه دومی ندارند باید بسوزند و بسازند . مرد به این فکر می کند که اگر طلاق بگیرند اطفال بی مادر و خانم بی سرپرست می شوند .چون راه حل منطقی برای این مشکل پیدا نمی توا ند روشهای غیر معقول را انتخاب می کند مثل داشتن رابطه پنهانی با شخص دیگر, ظاهرا با این کار کمی خلا عاطفی خودش را پر می کند اما عذاب وجدان و ترس رسوایی رنجش میدهد و یا اینکه تصمیم به ازدواج دوم با وجود همسر اول می گیرند متاسفانه باز هم مشکل حل نمی شود که هیچ ! چند برابر می شود یا به اصطلاح غوز بالای غوز ودر این میدان جنگ زن ومرد هیچ کدام مقصر نیستند آنها قربانی روش غلطی هستند که به عنوان فرهنگ پذیرفته شده است.


 


"خشت اول را گر کج نهی دیوار تا ثریا کج رود".About the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160