ترس و وحشت ذهنی انسان:

Posted on at


معلومات در مورد ترس وحشت ذهنی انسان در مقابل زندگی روز مره .


ترس اندیشه روح است. وقتی به مخیله را یابد چنان واقعی است که گویی به راستی حقیقت دارد. انسان با دو ترس به دنیا می اید: ترس از فروافتادن دیگر از سرو صدا این ترس ها طبیعی است سایر ترس ها اکتسابی می باشد یعنی جز بازتاب افکار منفی شخص نیست چون عامل ترس وحشت است معمولا ذهنی است و ریشه ان فقط در افکار شخص وجود دارد که موجب بیماری ناکامی وشکست مگرددانسان از اینده خود مثل فقر بیماری در هراس است اگر همیشه از چیزی می ترسید عاقبت ان دچار احساس و حشت در خود خواهد دید که موجب عدم ارامش و اعتماد به نفس می شود پس تلقینات ذهنی هراس امیز را از خود دور کنید که بسیار رول منفی را در ذهن خواهد اورد بکوشید تا بر ترس تان غلبه کنید وبزرگ جلوه ندهید هرگز خون سردی خود را از دست ندهید اگر از کاری می ترسید همان را انجام دهید تا ترس تان بر طرف گردد هر چه بیشتر می توانید سعی کنید افکار منفی را از خود دور بسازید زیرا از هر چه بترسید به سر تان می اید در عین حال هنگام سختی و بلا صبور باشیدوهنگام ترس صدا جنجال سودمند نیست باید مانند دریا خاموش باشید  وبا همان سکوت خود را یقین بدهید که کدام چیز نسیت که باعث از بین بردن افکارمان شود. بترسید از خداوند که جز ملاقات با او چاره دیگر نیست و شما را غیر از اوپایانی نیست.   About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160