حافظه چیست؟ بخش دوم

Posted on at


 

حافظه ای موقت: به حافظه ای گفته می شود که معلومات گرفته شده را برای مدت محدود و کوتاه در خود جا میدهد. برای وضاحت بیشتر به مثال که شاید شما هم بر ان سر خورده باشید می پردازیم گاهی اوقات شما نام مکانی مشخصی را یک بار میخوانید که بعد ازیک مدت زمانی کوتاه فراموش می کنید شما در این حالت معلومات خود را در حافظه ای موقت تان جا داده بودید. از ویژیگی های مهمی که حافظه ای موقت دارد. این است که داده ها بعد از مدت زمان کوتاه بشکل خودکار حذف می شوند

حافظه دائمی: حافظه ای دائمی معلومات گرفته شده را در خود برای مدت زمان طویل حفظ میکند که این عملکرد از اثر تکرار های مجدد حافظه ای موقت بوجود میاید. به عبارت دیگر حافظه موقت از اثر تکرار، معلومات را برای حافظه ای دائمی منتقل میکند. حافظه ای دائمی داده ها را برای مدت زمانی طویل در خود نگهداری می کند که بعدا از اثر گذشت زمان بیشتر بعضی از این داده ها بطور خودکار حذف می شوند. و همچنان از ویژیگی های این دو نوع حافظه این است که هر دو نوع حافظه فرایند سه گانه را که عبارتند از اندوزش، ارزیابی و زمزگردانی است در خود جا داده اند اما تفاوت حافظه ای کوتاه مدت رمزگردانی را به صورت شنیداری و دیداری خوبتر انجام میدهد در حالیکه حافظه ای دراز مدت این کار به صورت معنایی و پیوندهای معنی دار بشکل بهتر انجام میدهد. از دیگر ویژیگی هایکه این دو حافظه برخور دار اند اینست که حافظه ای کوتاه مدت و دراز مدت هر دو دارای ساختار مغزی متفاوتی هستند پژوهش ها این را بیان نموده است که (هپیوکامپ) ساختاری است که در زیر قشر مخ و در نزدیکی مغز واقع شده است. که تنها  در حافظه دراز مدت نقش دارد ولی حافظه ای کوتاه مدت از ان متاثر نبوده است این درحالیست که قسمت پیشانی قشر مخ در حافظه موقت دخالت دارند.در این است که عملکرد این سه فرایند در هر دو موقیعت یکسان نیست

نویسنده : نعمت الله صاحبی

 

.

 About the author

niamat-sahabi

Niamat Sahabi Was Born in Kabul Afghanistan he is studyig Law in Faculty of Law in Cairo University

Subscribe 175
160