گر ندانی غیرت افغانی ام چون به میدان آمدی می دانی ام

Posted on at


 


یک بار دیگر شیران و دلیران وطن شجاعت و قهرمانی افغانی خود را در میدان مبارزه برای مردمان جهان آشکار و ثابت ساخت به چنان شجاعت که فوتبالران قهرمان ما در مقابل حریف های خود ظاهر شدن و صادقانه به پیروزی دست یافتند و بیرق افغانستان را به احتزاز در آورد. واقعا قابل ستایش و ستودن است، انها با پیروزی در مسابقات برای جهانیان ثابت کردند که مردم افغانستان دیگر از جنگ خسته شده و صلح میخواهد. و افتخار بزرگی را برای تمام مردم ما کمایی کردند، عزت و وقار افغانی خود را برای جهانیان نمایاندن، ورزش کاران عزیز ما نه تنها در یک عرصه بلکه در تمام عرصه های ورزش از خود قهرمانی و شجاعت نشان دادند و آهسته آهسته در صف بهترین ها قرار گرفتند، روزی خواهد رسید که بهترین ها را هم عقب بزند و در صدر تمام کشورها قرار بگیرد، کامیابی و پیروزی تنها با وحدت و همدلی نصیب میشود. جای مسرت است که اولادهای وطن برای پیشی گرفتن از دیگران ولو در هر عرصه که باشد تقلا میکنند  میکوشند همت و شهامت خود را برای مردم جهان ثابت کنند. به امید پیروزی هرچه بیشتر قهرمانان وطن عزیز ما افغانستان. زنده باد افغانستان و پیروز باد قهرمانان افغان.                                      پیروزی از آن ماست!About the author

sami2014

Kabul University,
Faculty of Journalism

Subscribe 0
160