نگاه گذرا بر وضیعت رسانه ها در افغانستان

Posted on at


 در این اواخر رسانه ها در افغانستان اعم از رسانه های تصویری ، شنیداری و چاپی سیر صعودی خود را تجربه کرده و در حال تجربه کردن است. در حالیکه در گذشته مردم افغانستان با چنین ازدحام رسانه ای مواجه نشده بودند.


کثرت رسانه ها در سال های اخیر پیامد های گوناگونی را به دنبال داشته است، که همواره چالش ها و نا به سامانی های امنیتی دامن گیر آنها بوده است، با وجودی این همه چالش ها رسانه ها تا حدی توانسته است دستآوردهای نیز داشته باشند که از جمله میتوان به بلند بردن سطح آگاهی مردم، نقد کردن بر کارکرد های حکومت و متوجه ساختن آنها به وظایف شان، افشا سازی فساد و بی مسئولیتی افراد درگیر در دولت اشاره کرد.و از نقش مهم رسانه ها (نوشتاری، شنیداری و بصری) در زمینه ی انتخابات دوم ریاست جمهوری و در پارلمانی میتوان یادآوری کرد که چطور توانستند مردم را انگیزه بدهند و آنها را تشویف و ترغیب کنند تا در انتخابات اشتراک نمایند.


همچنان این رسانه ها توانسته اند با دایر نمودن میزهای مدور و تحلیل اوضاع افغانستان و نقد کارکرد های حکومت به میزان آگاهی مردم بیآفزایند تا مردم بیشتر از قبل در مورد نحوه ی فعالیت و چالش های درون سازمانی حکومت آگاهی حاصل کنند.


  با وجود این همه تحول عده ای به طور شدید از عملکرد رسانه ها انتقاد می کنند و برای استدلال این مطلب می افزایند که رسانه ها در افغانستان بیشتر از توجه به منافع ملی خود برای ترویج فرهنگ های بیگانه و مبتذل کار می کنند.که اگر غور کنیم این انتقاد ها تا حدی درست است و اگر بر وضیعت بعضی رسانه های دیداری سیری بکنیم خواهیم دریافت که اکثریت برنامه های آنها را در طول 24 ساعت آهنگ های منحرف کننده، فلم ها و سریال های مبتذل ترکی و هندی و برنامه های بدون محتوا تشکیل می دهند.


و همان طور اگر وضیعت رسانه ی شنیداری را در نظر بگیریم به خوبی تحلیل کرده می توانیم که سر خط نشرات بعضی از آنها را چه تشکیل می دهند.


اگر از رسانه های چاپی حرفی بزنیم با دو مشکل عمده رو در رو می شویم:


اول اینکه افغانستان کشوری است که سه دهه جنگ متوالی را پشت سر گذاشتانده است که محصول آن جنگ فقر و بی سوادی هست، همین بی سوادی باعث شده است تا رسانه های نوشتاری مخاطبش کمتر باشد.


دوم اینکه رسانه های نوشتاری از لحاظ تحت پوشش در آوردن دچار چالش است که پرتیراژترین رسانه ی نوشتاری فقط چند ولایت محدود را تحت پوشش دارد.


در نتیجه اگر تحلیلی از وضیعت رسانه ها بکنیم در می یابیم که چالش های فراوانی در حال حاضر دامن گیر رسانه های افغانستان است، ولی با وجودی آنهم این رسانه ها تا حدی زیادی توانسته است که در عرصه ی ترویج دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان موفق ظاهر شوند.
  • ·         شما وضیعت رسانه ها را در افغانستان چگونه بررسی می کنید؟

  • ·         شما چی فکر می کنید تا چه حد رسانه ها توانسته است نقش پر رنگ در آگاه سازی مردم داشته باشند؟

  • ·         از روند نشرات فعلی رسانه ها راضی هستید و یا نخیر؟ نظریات تان را برای وضوح هر چی بیشتر موضوع با من شریک سازیدAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160