تیم ملی کرکت کشور کینیا را شکست داد

Posted on at


تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت کنیا را با نتیجه‌ی غیر قابل باور شکست داد
تیم ملی کرکت  افغانستان  درمسابقات شب گذشته بیست اوره تیم ملی کینیا را شکست داد .
داکتر نورمحمد مراد رئیس اجرائیوی کرکت بورد افغانستان  گفت،  این مسابقه که دیشب درشارجه برگزار شده بود تیم افغانستان  توانست باازدست دادن دوبازیکن 162 دوش بسازد وبرای تیم کینیا یکصد وشصت وسه دوش را هدف  داد که تیم حریف نتوانست هدف  داده شده را پوره نمایند ودر پنجاه وشش دوش واز دست دادن تمام  بازیکنان  اش شکست را ازسوی  تیم ملی  کشور ما  پذیرفت ومیدان  را ترک  کردند .

داکتر نورمحمدمراد رئیس اجرائیوی کرکت بورد کشور این پیروز ی تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر تیم ملی  کینیا که تاکنون باخت را تجربه نکرده بود یک موفقیت بی نظیر عنوان کرده آنرا  به کافه ملت افغانستان تبریک گفت .
حامد حسن بازی کن تیم ملی کرکت توانست در دقایق کم سه بازیکن حریف را از میدان  خارج کند وشرکت هوایی  کام ایر مبلغ 3000 درهم امارات متحده عربی  را به وی منحیث بهترین بازی کن جایزه داد.

 About the author

160