نقد و خوانش مجموعه شعر من

Posted on at


این شعر بلند را در سال 2007 نوشتم. زمانی که برای سفری کوتاه به مسکو رفته بودم. مسکوی که دیگر برای من کتاب خوان، رنگ و رخی باشکوه نداشت. من نشانه ای این شهر را از نوجوانی در قصه های روسی پیدا کرده بودم. شهری با ابهت و شکوهی ویژه ی خود و ایدیولوژی که همه ی جهان را زمانی تکان داد و بیدار کرد. من الزامن ستایش گر استالین و خروشچوف یا دیگران نیستم، با دولت ها کاری ندارم، نکته ی عمده برای من شاعر،نوع ادبیات، هنر و فرهنگ و زنده گی است که در درون اتحاد جماهیر شوروی شکل یافت.

فردا قرار است انجمن ادبی هور، جلسه نقد و خوانش این شعر بلند را که حالا به کمک "نشر پاریس" در فرانسه منتشر شده است،در کابل برگذار کند.

این شعر و من ناگزیریم در اینجا از چند دوست خوب که خاطرات سفر مسکو را برای من رقم زدند، تشکر کنیم. از دکتر پرویز آرزو، دوست و یار و هم مکتبی دوران نوجوانی من و داکتر گویای عزیز و سخاوت مهمانداری و رفاقت اش. اینها بودند که مسکو را به من نشان دادند، مرا به "توله" بردند، آرامگاه تولستوی بزرگ و اینقدر صمیمیت و رفاقت به خرج دادند که برای تمام عمر مدیون شان خواهم بود.

این کتاب را به صورت فایل "پی دی اف" می توانید از این آدرس دانلود کنید:

http://nashreparis.com/782About the author

MasoudHasanzada

اززنده گی نامه های فرمال و سر راست متنفرم. به همین دلیل چنین می نویسم: مسعود حسن زاده ای که حالا و اینجا می بینید در کابل زنده گی می کند،شاعر و منتقد ادبی ست و رهبر نخستین گروه راک و بلوز افغانستان(مورچه ها) ست. روزگارش از راه روزنامه نگاری…

Subscribe 0
160