ورزش ضامن سلامتی

Posted on at


از آن جا که ورزش در بین ملت ها سفیر صلح و دوستی شناخته شده است و هر کشوری توانسته با ورزش پیام صلح را به شکل درست آن برساند از این رو همه در تلاش بهتر شدن ورزش در کشور خود شده اند، ورزش رشته های زیادی دارد مانند فوتبال، والی بال، بلیارد، هندبال، هاکی، کرکت،آببازی، دویدن، جمناستیک و غیره در زمره ورزش بشمار می رود، اگر خواسته باشید ازصحت و صلامت کامل برخوردار گردید باید به ورزش رو آورید علاقه مندان به ورزش رشته ی دل خواه خود  را نظر به شوق و علاقه خود تعین نموده بطور منظم اجرا مینمایند ورزش در ممالک پیشرفته جهان از اهمیت خاص برخوردار است زیرا آنها درک نموده که صحت وسلامت انسان وابسته به ورزش است ، در جوامع آنها ورزش های انفرادی شکل حتمی را در زندگی روز مره آنها دارد


   صحت و سلامت خود را در ورزش دریافته اند  از همین رو حتی کلان سالان در جوامع پیشرفته قدر و اهمیت ورزش را فهمیده بطور منظم صبح و دیگرورزش میکند به همین خاطر است که اوسط عمرشان در سطح بالا قرار دارد بیایید در جامعه خود نظری به ورزش اندازیم که در چه سطح قرار دارد، ورزش در جامعه ما در سطح خیلی پایین می باشد زیرا که از اهمیت و مزایا ورزش بی خبر هستیم غافل ازینکه ورزش در صحت و سلامتی انسان چقدر مفید بوده می بینیم که یک شخص دهقان در امور زراعت و باغ داری مصروف است چقدر نظر به شخصیکه در شهر زندگی میکند تنومند و صحتمند است حرکات این شخص دهقان نوع ورزش است


 هموطنان ما که در دهات زندگی میکنند به ورزش های فنی و حرفوی کمترعلاقه نشان میدهد و از طرف دولت کمتر به ورزش تشویق میشود دولت وظیفه دارد که برای جوانان انواع میدانهای ورزشی را آماده ساخته تا جوانان به ورزش روآورده ازیک جانبی صحت کامل برخوردار گردیده و از جانب دیگر سبب افتخار آفرینی وطن عزیز ما افغانستان گردد.


نمونه های زیادی وجود دارد که درین اواخر ورزشکاران ما در سطح جهانی ورزش افتخارات زیادی را  بدست آورده اند به گونه ی مثال تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا مقام قهرمانی را کسب نمود که  سبب شور و هلهله هموطنان ما گردید این افتخار تیم ملی فوتبال را مردم ما جشن گرفت و راه پیمایی نمود امیدواریم در آینده نیز همچو موفقیت ها در ساحات مختلف ورزش نصیب جوانان ما گردد 


 همچنان  افتخار آفرینی فدراسیون های دیگری کمیته ملی المپیک  دراین چند سال اخیر، باز هم باعث موفقیت و افتخارات کشور ما در قسمت ورزش شد  ورزش نه اینکه افتخار آفرین است بلکه یک ورزشکار از صحت و سلامت کامل بهره مند گردیده و در طول عمر خود نیز می افزاید،  احصایه نشان داده است که سطح اوسط عمر در وطن ما در سطح پایین نظر به ممالک پیشرفته قرار دارد


 


نویسنده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160