ورزش..

Posted on at


ورزش یعنی داشتن جسم سالم..


آیا میدانستید ورزش میتواند علاج مرض ها باشد؟؟


آیا میدانستید  ورزش زنده گی انسان تامین میشود؟؟


ورزش میتواند یگانه علت برای زنده ماندن باشد.


انسان باید در زنده گی در پهلوی


بقیه کارهای خود کمی از وقت خود را بالای ورزش


بگذراند


.


ما باید در طول روز یک وقت مشخص را بالای ورزش اختصاص بدهیم


 مخصوصآ در وقتیکه معده فعالیت انجام نمیدهد.


در کشور ما افغانستان فقط جوانان و اطفال ورزش مینمایند اما در کشور های خارج


پیر و جوانان ورزش میکنند زیرا با ورزش آدم صحت مند خواهد بود.


در جهان بیشتر از صد نوع ورزش وجود که مه میتوانم چند نوع آنرا نام بگیرم


مانند:فوتبال,والیبال


,


باسکتبال,بایسکل دوانی


,


موتر دوانی,کرکت,تینیس,آببازی


 


اسپ سواری,


نیزه بازی,تیراندازی,فوتبال دستی,تکواندو,پرش...و غیره از جمله ورزش های مشهور


جهان میباشد.در این دنیایی که ما زنده گی میکنیم  خیلی ورزش هایی است که از آن بی خبریم


من خودم چون یک ورزشکار هستم به تمام ورزش  علاقه مندی دارم و تا حال خیلی ورزش ها


را هم انجام داده ام مانند:تکواندو,والیبال,باسکتبال و فوتبال.


که فعلآ دو رشته را پیش میبرم یکی باسکتبال که از طریق مکتب پیش میبرم و دیگه فوتبال


است,در فوتبال در بخش گل کیپری تحت نظر استاد امین در تیم استقلال هستم.


من از تیم استقلال راضی هستم و همچنین از شرکت {فیلم انیکس} و {وومین انیکس}.


که باز هم مثل همیشه خیلی سهولت ها را برای ما فراهم ساخته است.


 


نویسنده:اسما ابراهیمی


 About the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160