دزدی در شب تاریک

Posted on at


موضوع از اونجا شروع شد که من امشب خواستم یک پیام ازطریق موبایلم به ایران بفرستم ولی قبل از پیام کنجکاو شدم که کریدیت موبایلمو چک کنم 101 افغانی کریدیت داشتم ووقتی که پیام روان شد دوباره چک کردم ودیدم 71 افغانی دارم


ناگفته نماند مه ازاتصالات استفاده میکنم و تماس با ایران هم دقیقه ای 5 افغانی اعلام شده است.به 888 تماس گرفتم ،بعدازچنددقیقه سرگردانی وبلاتکلیفی طرف میگه شما پیام تان را به فارسی روان کردی و بالای سه پیام در یک پیام فرستادی و هرپیام شرکت 60 حرف است وهزینه اش 10 افغانی ،من که چک کردم دیدم 112 حرف درپیامی که فرستادم بود،یعنی کمترازدوپیام ونوش جان کردن 30 افغانی در این پیام.

یک مثال قدیمی است که میگه:
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

کوفتت بشه اتصالات،اینو از ته دل آمدم.


گفتم که درجریان باشین دوستان.


About the author

160