مـکتبـــــ خانه دوم مــاست

Posted on at


نام مکتب، نامیست آشنا برای تمامی ما. قسمیکه میدانید مکتب دومین محیطی است که طفل در آن پرورش یافته و نکات منفی ومثبت تربیوی را در خود همچو نهالی می رویاندو اینجاست که در آینده نه چندان دور شاهد چگونگی رویش این نهال تربیوی که در واقع همان خلق و خوی، ویژگی ها و برداشتهای اخلاقی یک شخص است که در دوران مکتب آنها را از آن خود کرده و در نتیجه شخصیت خود را تشکیل میدهداز آنجایی که همگی این را میدانیم، شخصیتی که در آینده یک شخص برای خود تشکیل میدهد در تمام امور زندگی وی مهم خواهد بود، پس باید از همان ابتدا، اطفال خود را برای شخصیت سازی در آینده کنترول و رهنمایی کنیم و قسمتی از این کنترول و رهنمایی ها مربوط به استادان و مسئولین مکاتب می باشد


چرا که استادان با تجربه و تحصیلاتی که دارند میتوانند یک طفل یا شاگرد مکتب را متوجه اشتباهات خرد و کلانش کرده و مانع تکرار مجدد آنها شوند. علت اینکه یک شاگرد در محیط مکتب برداشتهای اخلاقی زیاد میکند، این است که در محیط مکتب، شاگردان فراوان و با خلق و خوی و حتی شخصیتهای تشکیل یافته فراوانی وجود دارد وخواه ناخواه باعث میشودیک کودک یا نوجوان به مرور زمان صفات خوب و بدی را پسندیده و به مرور زمان همین صفات باعث تغییر دادن روحیه وی شده و درنتیجه شخصیت اکتسابی او را می سازد


در کل ما از استادان و مسئولین مکاتب تقاضا میکنیم که علاوه به تعلیم بیشتر به تربیه شاگردان توجه کرده و آنها را در شخصیت سازیشان کمک کنن چرا که والدین به تنهایی نمی توانند با این معضل اجتماعی کنار بیایند


آمنه ظفریAbout the author

lovelysweet

23 ساله هستم یک خانم متأهل نویسندگی را بسیار دوست دارم اما بیشتر تجربه کاریم را در بخش دوبله بدست آوردم بسیار زندگیم را دوست دارم همچنان خانواده ام را

Subscribe 0
160