مادر مظهر عشق و ایثار....ویرایش جدید

Posted on at


خداوند نعمت های گرانبهای را بر بندگانش ارزانی داشته است اما از میان این همه نعمت ها مادر یک تحفه بی نظیر و بی همتای خداوند است. مادر مظهر عشق قربانی وایثار است. زندگی بدون مادر بی رنگ وراکد است..زیبایی زندگی در دامان و زیر سایه عشق و محبت مادر است. کسانیکه ازین تحفه گرانبها بهره مند هستند قدر این نعمت را بطور شاید و باید نمیدانند واما کسانیکه ازین نعمت بهره مند نیستند اینها هستند که ارزش این تحفه گرانبها را از ته دل احساس میکنند و در نبودش احساس درد و اندوه میکنند.


او فرزندش را نه ماه در جسمش حمل میکند وتمام درد ها و مشکلات را در ین جریان تحمل میکند وقتی که فرزندش به اغوشش رسید همه این درد ها و مشکلات را فراموش میکند و فرزندش را بطور خارق العاده دوست میدارد.قبل از اسلام برخورد با مادر به عنوان یک زن بود نه به عنوان یک مادر اما اسلام همه عزت، احترام، جایگاه اجتماعی ،عشق و محبت را که شایسته یک مادراست برایش هدیه کرد.میتوان گفت که رفتار با احترام و مملو از محبت یک فرد با مادرش میتواند رابطه این شخص را با خدایش قوی تر گرداند.     در اسلام مقام مادر بسیار بالا و بارزش است اما متاسفانه در جامعه امروزه مادرانی هستند که فرزندان شان با ایشان مانند خدمتکار برخورد میکنند ،  برایش فرمایش انجام کار را میدهند و در بدل این خدمات حتی یک احترام هم به مادر شان قایل نیستند. مادر رنج ها و مشکلات زیادی را متحمل میشود تا خواسته ها و نیازهای فرزندانش را برآورده کند اما وقتی او پیر و ضعیف میشود و نیاز به شانه های فرزندش دارد تا بران ها تکیه کند فرزندانی هستند که این حقیقت را نا دیده گرفته و توجه به مادر شان ندارند گویا مادرهیچ معنی برای شان ندارد،و حتی میگویند که این پیر و فرتوت شده یا اینکه این دیوانه شده است. آیا این اشخاص هیچ از گذشته شان بیاد ندارند. آیا نمیدانند که که این مادر شب ها را بخاطر خواب راحت شان بیدار مانده ؟ آیا تمام کمک ها و تشویق های مادر در روز های کودکی و جوانی از یاد شان رفته؟ آیا از یاد شان رفته روز های را که حتی از سایه خود ترس داشتند و تنها ناجی و حامی شان همین مادر بود ؟ آیا از یاد شان رفته که به چه  طرزی مادرشان اشک های شان را که بخاطر شکسته شدن اسباب بازی شان جاری شده بود را پاک میکرد ؟--- احترام ،محبت و عشق به مادر باید از الوهیت های فرزند باشد چرا که محبت و توجه به فرزند از اولوهیت های مادر بوده


      ما نباید هیچ وقت مادر را مایوس بسازیم ما باید همیشه تمام کوشش توجه را درین باره داشته باشیم که سببی باشیم برای آوردن لبخند بر لبانش  و خوشی قلبش نه اینکه باعث اندوه و غمگینی اش گردیم ، پیامبر اسلام ص ما رابه این امر فرموده تا رفتاو گفتار  ما نسبت به مادر مان سزاوارمادر باشد  ما باید تمام کوشش خودرا در خوشحال نگهداشتن مادر و توجه به وی به خرج دهیم تا دل مادرشاد و خداوند از ما راضی باشد ، خلاصه اینکه تمام رفتار و گفتار مان باید بسیار به دقت و احترام در مقابل پدر و مادر باشد


    مادر برای من همیشه مثل یک چتر نجات است شانه هایش همیشه برایم جاییست مملو از محبت و عشق برای گریه کردن و گوش هایش برای شنیدن رازها و درد هایم حتی اگر شود روز هایکه که او از من ناراضی باشد بر من فریاد زند بازهم  اوست که مشتاق شنیدن غصه هایم خواهد بود و مرهم نه بر سر زخم هایم ،مادرم معجزه زندگی من است انجا که روز گار بر من سخت گیر شود و مشقات فروان گردد اغوش مادرم انجاست تا با یک اغوش گرفتن و بوسه از پیشانی ام تمام غصه ها را محو کند و روزگار تاریک را بر من روشن و زلال گرداند او همیشه آنجاست تا همرایم باشد .ای خدا رحمتت را بر مادرم میخواهم چرا که همیشه رحم و مهربانی اش با من بوده استAbout the author

sadiqahrari

Sadiq was born in Herat city of Afghanistan and joined Herat University then got the Sholarship from Cairo University and graduated from Faculty of medicine Cairo Univercity in 2012 . he is able to speak Persian, English,Arabic,he is interesting in reading, drawing and writing

Subscribe 0
160