کودکان خیابانی، بحران امروز و خطر فردا

Posted on at


با موهای ژولیده و چشم های خسته در گوشه گوشه این شهر پرسه می زنند تا لقمه نانی را پیدا کنند، آن ها برای زنده ماندن مبارزه می کنند. اطفال خیابانی تنها امید و آرزوهای شان این است تا ظلمت یک شب را به پایان برسانند و با  شکم گرسنه نخوابند.آن ها قربانیان جنگ هستند که نا خواسته در دام فقر افتادند، این جنگ بوده که والدین این اطفال را در ظلمت بی سوادی در خود بلعید و این اطفال در واقع  نتیجه  آن می باشند. بحران سه دهه اخیر در افغانستان آسیب های متعددی را به بار آورد.


 جبر شرایط در افغانستان باعث گردید تا آمار بیسوادی در کشور افزایش یافته و کلیه ساختار های اجتماعی و سیاسی نیز از جنگ متاثر شوند.


معضل اطفال خیابانی در افغانستان معلوم سه دهه جنگ میباشد در این مدت بیشترین آسیب ها متوجه مردم ملکی گردید که در نتیجه اکثریت خانواده ها قربانی های زیادی را متحمل گردیدند.


 محمد صدیق میر فعال حقوقی  اطفال که سال های متمادی در عرصه داد خواهی از حقوق اطفال خیابانی کار کرده است میگوید که طبق اماری که از سوی نهادهای دولتی وغیر دولتی ارایه میشود به تعداد هفت تا ده هزار طفل خیابانی در هرات موجود است؛ آقای میر می افزاید که چنین آمار بالائی که با گذشت هر روز افزایش میابد میرساند که نهادهای مسوول دولتی و غیر دولتی در عرصه کاری شان ناکام بوده اند ریاست کار و امور اجتماعی نیز این آمار اطفال خیابانی را تائید کرده می گوید که ده هزار طفل خیابانی در هرات موجود هستند.کارشناسان با آن که عوامل افزایش اطفال خیابانی را در فقر اقتصادی، مهاجرت ها و بیجا شدن ها میدانند؛ میگویند عدم مساعد ساختن زمینه های آموزشی برای این اطفال میتواند تا در آینده به یک بحران تبدیل شود.


به گفته آن ها به دلیل اینکه اطفال خیابانی از لحاظ عاطفی و آموزشی با محرومیت های مواجه میباشند از اینرو از جهت روانشناختی آنها پوتانسیل تبدیل شدن به چهره های خشن را در آینده دارند.


 از سوی دیگر کارشناسان می گویند که ریاست کار و امور اجتماعی مسولیت دارد تا زمینه رفتن اطفال خیابانی را به پرورشگاه ها مساعد کند؛ به گفته این کارشناسان با آنکه برخی از نهاد های خارجی از جمله آی آر سی، یونیسیف و وارچایلد یو کی در راستای حمایت از حقوف اطفال فعالیت دارند اما کار کردهای آن ها و ریاست کار و امور اجتماعی هیچ موثریتی نداشته است.


 فعالان حقوق اطفال میگویند در صورتیکه میان نهاد های مسول دولتی و غیر دولتی در زمینه حمایت از حقوق اطفال خیابانی همانگی وجود داشته باشد و به اقتصاد خانواده های آنها توجه شود میتواند این مشکل را در مرورزمان حل نمود.


اما یکی از موارد آشکار نقض حقوق اطفال خیابانی، کارهای شاقه یی می باشد که آن متحمل  میشوند، در هر جا می توان آن ها را مشاهده کرد. اما طوری که به نظر می رسد پول های که به نام اطفال خیابانی از سوی انجو ها و برخی نهاد گرفته می شود حتی فیصدی اندکی نیز به مصرف نمی رسد و و وضعیت و سرنوشت این اطفال هم چنان مجهول می باشد.اما ناگفته نباید گذاشت که شرکت افغان سیتا دل که رییس این شرکت رویا محبوب میباشد و به همکاری فلم انکس یک پروگرام را برای مکاتب دخترانه در هرات و کابل روی کار گرفته است.


در این پروگرام  شرکت افغان سیتا دل به همکاری فلم انکس برای هر مکتب، دخترانه یک صنف کامپیوتر با تمام امکانات همراه  با انترنت را فراهم میکند. و همچنان دوره های آموزشی کامپیوتر و انترنت را برای آنها تدریس میکند.


 و جای بسیار خوشی است که  شرکت افغان سیتا دل به همکاری فلم انکس تا به حال توانسته برای 10 مکتب دخترانه  در هرات صنف های کامیپوتر با تمام امکانات آماده و مورد استفاده قرار دهد.


 همچنان الهه محبوب مسئول دفتر هرات میگوید که شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون بعد از دوره آموزشی میتواند برای خود یک حساب در فلم انکس ساخته  و از طریق مقاله ها، داستان ها و فلم نامه های  که نوشته میکند آن را در سایت  فلم انکس انداخته و بین دوستان خود شیر کند و به  دسترس دوستان خود و دیگر اشخاص قرار دهند تا از آنها استفاده کند که این کار خودش باعث یک درامد پولی میشود.این کار باعث شد تمام دخترانی که توانائی و استعداد نوشتن را دارند قلم به دست گرفته و یک داستان جالب را نوشته و آن را برای همه به اشتراک بگذارند تا از آن استفاده نموده و ثابت کنند که دختران افغان هم استعداد نوشتن را دارند و یکی دیگر از خوبیهایش این است که هر دختری که در فلم انکس حساب دارد میتواند توسط نوشتن مقاله، داستان و فلم نامه حداقل ماه 100 دالر و حداکثر ماه 450 دالر درامد داشته باشد. که این خود یک دست آورد بزرگ برای رویا محبوب و همکارانش است ، از همه مهمتر این که حال دختران نیز در کنار درس میتوانند توسط مقاله هایشان در مصارف با خانواده های خویش همکار باشند . ما امیدوار هستیم که برای دختران و پسران خیابانی هم کاری انجام دهیم تا آنها هم بتوانند به تحصیل خود ادامه بدهند و هم در کنار تحصیل خود یک درامد برای فامیل خود داشته باشند. به امید روزی که همه ما دست به دست هم داده و این اطفال را کمک کنیم. و همچنان از دوستم سید محمد فقیری در کمک کردن این موضوع تشکری میکنم.زنده باد افغانستان عزیز ما!  


نویسندگان:


سید محمد فقیری


فرهاد حکیمیAbout the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160