نقش رادیو در نوسازی جامعه

Posted on at


 


وسايل ارتباط جمعى مانند مطبوعات، در حال حاضر مهم‌ترين وسيلهٔ ارتباطى به‌شمار مى‌آيند و از طريق آنها است که بسيارى از نيازهاى اطلاعاتى جوامع بشرى تأمين مى‌شود.


در ميان همهٔ وسايل ارتباط جمعي، راديو جايگاه ويژه‌اى دارد. اين وسيله به‌دليل تکنولوژى ساده نيز انبوهى بودن آن، مى‌تواند در آن‌ِ واحد با ميليون‌ها نفر ارتباط برقرار کند.بسط و گسترش حرکت‌هاى توسعه‌اى در جهان، همراه با قلت نيروى انسانى کارساز جهت تحقق هدف‌هاى موردنظر، راديو را به‌عنوان ابزار توانمندى که قدرت عبور از صعب‌العبورترين راه‌ها و حتى از مرزهاى جغرافيائى و نيز نفوذ در مرزهاى قومى و قبيلگى را دارا است. مطرح ساخته و انديشهٔ صاحب‌نظران و کاوشگران را در استفادهٔ بهينه از اين وسايل به خود مشغول داشته است.هم‌چنين پيشرفت‌ها و تحولات وسيع در تمامى زمينه‌ها و ضرورت انتقال نوآورى‌ها به جوامع سنتى و عقب‌مانده، راديو را به‌عنوان ابزار کارسازى که مى‌تواند در جهت آموزش و اشاعهٔ يافته‌هاى علمى به‌کار گرفته شود، بر سر زبان‌ها انداخته است.

نویسنده: خان آقا  فیضیAbout the author

160