نظریه من در مورد فیلم انکس

Posted on at


نظر من در باره فیلم انکس این است که فیلم انکس برای دختران افغان بسیار خوب است چون شرایط فعلی در افغانستان طوری نیست که دختران به بیرون کار کنند از یک طرف از طرف فامیل های خود اجازه ندارند از طرف دیگر اگر فامیل ها هم اجازه بدهند شرایط برای دختران از امنیت خوبی برخوردار نیست در عصر امروز اکثر فامیل ها علاقه دارن که دختران شان پیشرفت کنند و به جامعه بیرون شوند.


بنا بر این همه مشکلات دختران علاقه خاصی به پیشرفت خود در جامعه دارند که باید یک دختر تحصیل کرده به فامیل خود و یک مادر موفق در آینده باشند.


اما راه برای دستیابی و رسیدن به این موفقیت ها بسیار دشوار است و جا دارد که از شرکت فیلم انکس بخاطر ایجاد زمینه کاریابی برای دختران سپاس فراوان کنم.


طریقه و روش انجام مقاله نویسی برای ما بسیار آسان است دختران بدون اینکه به شرایط نا امن از خانه بیرون شوند میتوانند خیلی فعالیت کنند.


و این برای ما بزرگترین افتخار برای کاریابی است.


این یک راه اندازی نو و جدید در عرصه کاریابی به زندگی همه دختران افغان میباشد.


بنا بر این گل لبخند بر لبان همه دختران ایجاد شده و با شور و شوق و اشتیاق کامل وظیفه شان را اجرا میکنند.


 دوستت داریم فیلم انکسAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160