آیا راه حل این است؟

Posted on at


یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما بودن معتادان و افزایش روز به روز آنان است, که این خودش یک هشدار و یک خطر بزرگ برای جامعه است که باعث از بین رفتن و خراب شدن آینده جوانان میشود.


چرا اعتیاد؟!


عامل های اصلی اعتیاد بی سوادی , فقر , مشکلات اقتصادی  و بیکاری میباشد, اکثر افرادی که توان مشکلات را ندارند از روی جهالت و بی ارادگی به مواد مخدر  روی  می آورند. و همچنان داشتن دوست و رفیقان ناباب باعث بی راه شدن جوانان میگردد که آنها را به اعتیاد تشویق میکنند... چرا این مردم به جای اعتیاد به درس و تحصیل رو نمی آورند که تضمین کننده یک آینده خوب و روشن است. آنها با رفتن به سمت اعتیاد به زندگی و آینده خود و اطرافیانشان آتش می زنند.


حتی می بینیم کودکان خورد سال هم به اعتیاد رو آورده اند که این یک فاجعه بزرگ تری ست که آینده سازان کشور به این زهر کشنده مبتلا شوند و یک خانواده, جامعه و یک کشور را از بین ببرند...انسان های معتاد همانند میوه ای گندیده و خراب در بین میوه های سالم در یک جعبه میباشند که هر لحظه با بودنشان به میوه های سالم ضرر می رسانند و باعث خرابی آنها هم میشوند... پس چرا به اعتیاد رو می آورند که باعث ننگ و خرابی جامعه شوند...


روی آوردن به اعتیاد ضعف, بی اراده بودن و ناتوانی فرد را نشان می دهد در مقابل مشکلات سر باز زده و اعتیاد را راه حل مشکلات و مرهم درد دانسته و به آن مبتلا میشوند. و بودنشان باعث میشود تا دیگران هم به این مرض رو آورده و به جمع معتادین بپیوندد...


تاسف آور است دیدن آنها در جاهای کثیف, در بین زباله ها, در زیر پل ها, با وضعیت خراب لباس های کثیف و بوی ناخوشایند... که هر کسی از آنها فرار میکند و حتی کسی دوست ندارد از کنارشان رد شود...و اما چگونه میتوان اعتیاد را ریشه کن کرد و از خرابی و فساد جامعه و جوانان و کودکان جلوگیری کرد  تا یک جامعه سالم با افراد سالم داشت و آینده ای روشن ساخت...؟!


 


 


زهــــرا ابـــــراهیــــمیAbout the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 385
160