مطالعه موثر و آگاهانه چگونه صورت می گیرد؟

Posted on at


 


 


کامیابی انسان ها در زندگی روزمره به سه چیز بستگی دارد.


1-    کتاب های که می خوانند.


2-    دوستانی که با آن ها نشست و بر خواست دارند.


3-    نوع هدفی که در زندگی برای خود در نظر می گیرند.


اهمیت و نقش مطالعه در زندگی انسان های که می خواهند آگاهانه و موفق عمل کند. بر هیچ فردی مشکل و یا هم دشوار نخواهد بود.


نخستین کار برای کامیابی و موفقیت در یک مطالعه موثر قدرت تمرکز است. تحقیقاتی که در طول تاریخ بشر انجام شده نشان دهنده آنست که تمام نوابغ جهان کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق العاده ای بر خوردار بودند.


آشفتگی و شوریدگی دهنی عملا در هیچ زمینه ی نمی تواند به کامیابی بشر منجر شود.


به خاطر آنکه همه فعالیت و کارهای انسان برای توفیق نیازمند تمرکز است، و از سلسله فعالیت های نیازمند تمرکز مطالعه مهم ترین کاریست که جمع ساختن فکر در آن نقش اساسی و محوری دارد.


شاید بتواند ذهن و یا فکر انسان را به یک سیستم بسیار مفلق تشبیه کرد، در هر لحضه هزاران پیام از محیط داخلی بدن و از محیط اطراف به آن مخابره میشود و در عین حال هزاران پیام از این مرکز به محیط داخلی بدن و محیط اطراف ارسال می گردد.


اگر چه بسیاری از این پیام ها نا خودآگاه صورت می گیرد اما بعضی از این پیام ها وارد حوزه آگاهی ما می شوند و ذهن را از موضوع که به آن متمرکز است منحرف می کند.


تمرکز حواس در حقیقت عبارت از یک تلاش ذهنی است برای انسجام بخشیدن به فکر، هرچه زیادتر به این تلاش خود ادامه دهید تمرکز شما بهبود می یابد اما یک شرط بسیار مهم وجود دارد که آن عبارت از علاقه می باشد.


اصلا تمرکز حاس و حافضه لازم و ملزوم یکدیگرند و گام نخست این عبارت از علاقه است.تا علاقه نباشد تمرکز نیست و تا تمرکز نباشد حافظه نیست و تا حافظه نباشد آموختن فراهم در کار نخواهد بود.


وقتیکه یک شخص به یک موضوع علاقه دارد و دوست دارد که در باره آن زیادتر بداند، میل به فراگیری بیشتر باعث می شود که تمرکز بهتری داشته باشد، از طرف دیگر هرچه بیشتر فراگیرد و بیشتر بداند علاقه اش به مطلب زیادتر می شود و بازهم علاقه، بیشتر میل فراگیری بیشتر یکی از زمینه های بسیار مهم برای علاقه به مطالعه است.


چند موضوع عمده را در روند مطالعه باید در نظر داشت:


1-    هرچه اطلاعات اولیه شما و دانسته های ابتدایی شما در زمینه یک موضوع بیشتر باشد خود به خود کشش بیشتری برای فراگیری آن خواهید داشت.


2-    شناخت قوانین هر چیزی شما را به آن علاقه مند می سازد همان قسمیکه بعضی کارهای دیگر از خود مقررات دارند؛ مطالعه نیز قانون دارد، قبل از مطالعه باید بفهمید. کتابی را که می خوانید در مورد چیست؟ و این کتاب بر چه موضوعاتی تاکید می کند؟ و چگونه می تواند به شما چیزی یاد بدهد؟


3-    با کتاب باید دوست و رفیق شد، یک فرد همان طوریکه از بعضی کارهای دیگر مثل تفریح کردند که از آن لذت می برد باید از مطالعه کردن هم لذت ببرد و از لذت بردن سبب می شود که موضوع برای همیشه در حافظه باقی بماند، چرا که هیجان، علاقه، تمرکز و ورود مطلب به حافضه را موجب میشود.


4-    تعیین هدف در هنگام مطالعه یکی از عوامل مهم در ایجاد تمرکز حواس و زیاد شدن دقت است.


وقتی اهداف مشخص، جزیی و روشن باشند به ذهن برنامه میدهند.


افرادی که بیش از مطالعه با طرح پرسش های برای خود ذهن خود را جستجو می کنند در تمام لحظات مطالعه به دنبال جواب هستند و این هدف مندی ذهن باعث می شود که به آسانی تمرکز حواس داشته باشد.


هدفمندی بودن ذهن قبل از مطالعه بسیار مهم است، آنقدر که یا قبل از مطالعه هدف خود را تعیین کنید یا آنکه مطالعه نکنید و در جریان به هدف پی ببرید.


 About the author

sharifafzal007

sharif afzal one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160