حس ششم

Posted on at


 


 همانطوریکه میدانیم خداوند بزرگ به همه یی مخلوقات خود نعمات فراوانی را ارزانی کرده است.که عقل واندیشه یی بشر از حساب آن خارج است .مثلا یکی از نعمتهای که خداوند "ج" برای ما داده حواس پنجگا نه یی ما میباشد.که توسط آن محیط ماحول خود را درک میکنیم و من میخواهم بگوییم که یک  حس دیگ هم وجود دارد که بنام حس ششم یاد میشود. که شما حتما نام اش را شنیده اید و در الفاظ خود استفاده کردید.من میخواهم بګوییم که حس شیشم موجود است و این حقیقت دارد. واین حقیقت را من ضمن چند مثال و نظریه که از خودم دارم ثابت میکنم . معنی حس شیشم این نیست که کسی به اثر ورزش زیاد بدست آورده باشد  و یا فلان استاد حس شیشم دارد. نه چنین نیست.بلکه حس شیشم خودش یک پیش بینی و یا حدس ګمان است . مثلآ:شما روزی به دیدن دوست تان که درست نمی دانید کجا است او را توسط حدس و ګمان از خانه دوست دیګر تان پیدا میکنید. وقتی دوست تان شما را میبیند تعجب میکند و میګوید مرا چطور پیدا کردی؟ شما در جواب اش میګوید توسط حس شیشم خود.


و یا در بین اقوام تان حدس میزنید که فامیل خاله شما امروز به مهمانی خانه شما میآیند و شما تمام آماده ګی را میګریید. بعد از یک ساعت خاله شما می آید و


بعد از سلام علیک به او میګویید خاله جان به دلم رسید که شما امروز می آید و من همه آماده ګی را ګرفتم .  


در اصل این همان هماهنګی دل شما و حدس فکری شما بود. پس شما هم میتوانید از حس شیشم تان کار بګریید . 


 About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160