میخواهید جذاب باشید

Posted on at


 


به تمام کسانی که میخواهند جذاب و زیبا معلوم شوند یک راه حل جادویی وجود دارد.این راه حل فقد برای کسانی که خیلی با هوش هستند عملی می کنند .آیا تا حال یک لبخند را تجربه کرده اید که چقدر بر زیبایی شما موثر است و تا چی حد اعتماد به نفس شما را بلند می برد؟بلی یک لبخند می تواند شما را جذاب تر زیباتر نشان دهد وباعث تقویت روابط اجتماعی شما شود .


(تبسمک فی وجه اخیک صدقه)تبسم  یک سنت نبوی  است که حضرت محمد (ص) فرموده است: هر گاه با برادر یا خواهر مسلمان خود رو به رو شدید لبخند بزنید. که با انجام این سنت بر علاوه  از ثواب آن مستفید می شویم ، اعتماد به نفس نیز می افزاید و همچنان بر مستحکم شدن روابط ما هم خیلی موثر است.


پزشکان به خاطر بلند بردن اعتماد به نفس لبخد زدن را توسعه می کنند. داکتر "شوارتز" حتی لبخند زدن در مقابل آیینه را پشنهاد می کند زیرا موثریت بیشتری دارد.لبخند زدن به روی آیینه باعث میشود تا ضمیر ناخود  آگاه تربیت شده و به تمام کار های زندگی خود رسیدگی کنید


.


 


یک لبخند میتواند به کوهی از مشکلات غلبه کند.یک لبخند میتواند یک دنیا انرژی بدهد.یک لبخند می تواند امید زندگی کردن را بدهد.


لبخند بزنید فرقی نمی کند اگر دندان های شما شکل درست ندارد چون انسان ها احساس شما را می بیند.


به خاطر خود و دیگران لبخند بزنید چون هیچ اتفاقی زیبا تر از لبخند زدن نیست.لبخند زدن به شما کمک می کند تا شخص موفق شاد و با انرژی معلوم شوید.


لبخند زدن از پیری زود رس جلوگیری می کند وباعث کاهش امراض میشود. با لبخند زدن غده های در وجود ما ترشع میشود که باعث سرحال نگهداشتن  وشادابی ما میشود.


وقتی که یک لبخند یک تحول زیبا را به وجود آورده میتواند پس چرا تجربه نکنیم.


لبخند بزنید تا شاداب بمانید


.    About the author

160