د سمندری قوی کاپیتان د آمریکا نظامی لیکونکو انجمن سره زر مډال یی لاسته راوړلو

Posted on at

This post is also available in:

 

د اکتبر ۲۰۱۳ کال لومړی ورځ

ادوارد زالم (Edward Zellem)  د آمریکا نظامی لیکونکو انجمن سره زر مډال یی د ضرب المثلونو په نامه کتاب ته یی: د افغانستان۱۵۱ فارسی نامتو ضرب المثلونه٬ لاسته راوړلو. دغه کتاب د مطرح شخصیتو په اړه لکه تقاعد شوی جنرال ښاغلی دیوید پترئوس ((David Petraeus یی جذب کړی دی چی د کتاب په اړه یی لیکلی"هیله لرم هغومره چی ما د دغه کتاب نه خوند واخیستلو تاسو هم د هغو نه خوند یوسی." ښاغلی زالم خپل مډال یی د دغه رسمی میلمستیا په ترڅ کی چی د دغه انجمی له خوا نه د سپتامبر ۲۶ نه تر ۲۹ یی په اوهایو (Ohio) کی برګزاره شوی وه لاسته راوړلو.

د ضرب المثلونو کتاب یو دوه ژبنی انګریزی او فارسی کتاب دی چی ۱۵۱ ضرب المثلونه لری. دغه کتاب د افغانستان خلکو فرهنګی٫ هوشی او تصوراتی شتمنی ښایی. دغه کتاب فرهنګی فرقونه د افغانستان او آمریکا خلکو ترمنځ ښایی او ښاغلی زالم د آمریکا خلک د یو شمیر دغه ضرب المثلونو سره سازګار بولی.

دغه کتاب ۵۰ تشریع ګانی د معرفت مدرسی نویځوانانو زده کونکو ته٫ چی د کابل یو لری ځای کی په ۱۹۹۴ کال کی د مهاجر شوی زده کونکو لپاهر جوړ شوی وو٬ هم لری.

د آمریکا نظامی لیکونکی انجمن رئیس ښاغلی وایت جان زیمرمن (Dwight Jon Zimmerman) د نیویورک تایمز لیکونکو یو ډیرخرځونکی په دغه اړه یی وویل "د ښاغللی زام مجموعه یو بې مثاله کار دی چی زموږ انسانی مشترکاتو باندی تاکید کوی."  د شپی په جریان کی ښاغلی زالم سلګونه پیغامونه یی د افغانستان ملګرو او مینه والو او هم د افغانستان دولت غړیو له خوا نه یی لاسته راوړلو.

د آمریګا نظامی لیکونکو انجمن یو غیر انتفاعی سازمان د نظامی لیکلو برخه کی په ټوله نړی کی دی. دغه انجمن هنر کارونو ته د نظامی موضوع سره په ټوله نړی کی٫ جایزی ورکوی. د دغه انجمن غړی لیکونکی٫ لوبغاړی٫ سندرغاړی او شاعران دی.      

###

 

اړیکه:

ښاغلی وایت جان زیمرمن

mwsapresdjz@gmail.com    About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160