تجلیل از روز معلم در دانشگاه نی

Posted on at


 

قدر دانی و تجلیل ازروز معلم قدردانی از باغبانی است که هر صبح سبدی از صمیمیت را با خود به صنف میبرد وبا انگشتان مهربان خویش، برشاخه قلبهای فردا پیوند میزند. معلم را توقع نام نان نیست این گمنام هر روز از تنور داغ جانش هزاران نان بر سفر گرسنه دلها می بخشد و از علاقمندی قلبش هزاران مشک را به اطراف خیمه اش  میرساند تجلیل از روزمعلم سپاس از انسانی است که هدفش از آفرینش تامین و سلامتی امانت ها را که بدستش سپرده اند تضمین میکند

روز معلم بزرگ داشت عشق و ایثار است تجلیل از کسانی که علم را قسمت قسمت برای ما اریه میکند خود همچوشمعی است که لحظه لحظه میسوزند و با دانش خویش جامعه را میسازند و فردایی با شگوه را نوید میدهند

روز گرامیداشت کسانی است که الف قدشان را در راه تعلیم و تربیت خمیده میشود و عزیزانی ما در سنگر علم ودانش  سربازانی دانشمند و بااخلاص تربیت میکنند.روز یاد کردن ازکمنامان نام آشناست آنانیکه دفتر های خاطرات عطر یادشان آکنده است

بر اساس آموزش های دینی آموختن دانش به دیگران آثار معنوی ماندگار برای آموزگار درپی خواهد داشت

پیامبر خدا(ص) فرموده آدمی در روز رستاخیز می آید با خود کارهای نیک را چون ابرهای انبو یا کوه های سر به فلک کشیده دارد پس میگویید پروردگارا اینها را که من انجام ندادم پس از کجایند؟

خداوند متعال میفرماید:(( این دانش توست که به مردم آموختی وپس از تو بدان عمل کردند.))

تعلیم دهنگان علوم ارجمند جامعه همانند مجاهد در راه خدا هستند زیرا در راه پرورش شاگردان از هیچ کوشش و سعی دریغ نمیورزند

پیامبرخدا(ص)میفرماید: (( هرکس به مسجد بیاید و هدفش یاد دادن و یا یادگرفتن نیکی باشد مانند مجاهد در راه خداست و هر کس برای غیر از این بیاید چون کسی است که به تماشای کالای دیگران آمده است.))

امام خمینی (رح) معلمی را شغل انبیآ میداند عشق میشمارد دو مقام معظم رهبری  پرداختن به آموزش و پرورش ارج نهاده ومعلم را که یک اصل مهم و درجه اول نظام اسلامی میخواند

اسکندر در پاسخ این سوال که چرا معلم را بیش از پدردوست میدارد میگوید، زیرا پدر من را ازعالم ملکوت به زمین آورده و استان من را از زمین به آسمان برده است

معلم ارزش بسیار والای در زندگی ما دارد به منظور گرامی داشت از مقام بالای معلم در دانشکاه ما تجلیل نمودیم 


"نویسنده : محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160