گوتنبرگ, بنیان گذار صنعت چاپ

Posted on at


هر چند که حروف چاپ بوسیله ی چینی ها به سال 1051 میلادی ابداع شده, ولی در اروپا به ظاهر اختراع ماشین و حروف چاپ بدون اطلاع از کار چینی ها به وسیله گوتنبرگ در سال 1436 در آلمان (جرمنی) انجام پذیرفته است. قبل از اختراع چاپ به وسیله ی گوتنبرگ, یک نوع چاپ قالبی در رواج داشت که کاری سخت, با نتیجه کم ارزش بود. به این ترتیب که مطالب را به طور معکوس روی یک قطعه چوب مسطح می نوشتند و آنها را به زحمت زیاد کنده کاری می کردند تا فقط حروف برجسته بمانند. سپس حروف روی تخته را به مرکب آغشته مر کردند و آنرا روی صفحات پارچه ای یا پوست حیوانات , و بعد ها کاغذ می گذاشتند و فشار وارد میکردند و به این ترتیب نوشته ها را به این صفحات منتقل میکردند. ولی بعد از اختراع حروف قابل انتقال به وسیله گوتنبرگ, کار چاپ تا حد زیادی ساده شد و رونق یافت.بطوریکه در سال 1487 تقریبا در تمام کشورهای اروپایی چاپخانه  ها دایر بودند. مخصوصا ایتالیا از این نظر به سایر کشورها برتری داشت.  اما گذشته از اصلاحات جزئی که در آن به عنل آمده بود, فن چاپ تا سال 1800 به همان صورت بود, که گوتنبرگ طراحی کرده بود. به این ترتیب که حروف مختلف به وسیله دست در دستگاه چاپ قرار می گرفت, ولی از آن زمان به بعد تغییرات عمده ای در صنعت چاپ به عمل می آمد به طوریکه که امروزه ماشین های پیشرفته چاپ می توانند در هر ساعت 100000 نسخه روزنامه چاپ کنند!


با تشکر


زبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160