ورزش

Posted on at


در دوره های  پیشن و اعصار گذشته بیشتر کار ها به نیرو دست و پا


صورت می گرفت و از رو مردم خود به خود و به طور طبیعی ورزش می کردند . بیشتر  پیشه


ها مانند : آهنگری ، نجاری ، قلبه کردن زمین و غیره با جنب و جوش و کوشش دست ها و تن


همراه بود . سفر های بین شهر ها پیاده یا سواره صورت می گرفت که به ذات خود یک ورزش


بود . ولی امروز همه کار ها سنگین با ماشین انجام می گیرد و این ماشین ها جای نیروی بازوان


کارگران و پیشه وران را گرفته است . و می بینیم کمتر کسی است که کارش با  حرکات بدن و


ورزش طبیعی همراه است . بنابراین باید با تمرین های  پی در پی ورزشی جسم خود را نیرو


دهیم ، تا در برابر سختی های زندگی پایداری نموده و بر آنها چیره شویم . ورزش تن را سالم


 و نیرومند می کند به جسم و جان شادابی می  بخشد ، مراحل لخته شددن خون را به تاخیرمی


اندازد ،خطر ابتلا  به دیابت را کاهش می  دهد ،و  قدرت حافظه را زیاد می سازد باعث رفع


خستگی می شود و خون  را سریعتر در بدن جریان می دهدبا ورزش کردن مسلسل ، بدن بیشتر عرق می کند و چیز های مضر را از بدن خارج می سازد


و تنفس تندتر می شود و اکسیجن بیشتر به شش ها می رسد . فایده ورزش تنها  نیرو بخشیدن


به تن ، تفریع نیست بلکه ورزش های گروهی راه و رسم زندگی و سازگاری با مردم و تعاون را


به ورزش کاران می آموزد . پس از دانستن این هم فایده ها بیایید که آنرا جز برنامه های زندگی


خویش قرار دهیم ، تا یک زندگی با سعادت داشته باشیم  به طور مثال : ساده ترین ورزش هایی


که همه می توانیم اجرا نماییم


عبارت است از فوتبال ، والیبال ، باسکتبال ، دوش  و پیاده روی است


پیاده روی انسان را شاداب و پر انرژی می سازد و نقش حیاتی را در ایجاد یک زندگی بدون


بیماری ایفا می کند


نویسنده: تهمینه عزیزی                 About the author

160