توانمندی زنان در بخش آموزش دیجیتالی

Posted on at


درهفته کذشته  در مکتب لسیه محجوبه هروی از روز جهانی معلم بتاریخ 13میزان تجلیل به عمل آمد . تطبیق نمودن پلان روزانه مکتب،  مشاهده ازتدریس معلمین،  بررسی امور مالی واداری وهمچنان تجدید جریده مکتب٬ از فعالیت های این هفته این لیسه می باشد. 


شاگردان صنف کامپیوتر در این هفته مصروف آموختن دروس شان بودند. شاگردان آموختند که چطور مقاله خود را به داخل سایت فلم انکس بگذارند٫ وهرکدام از شاگردان در سایت فلم انکس مصروف نوشتن مقاله های خود میباشند. وآنها بسیار علاقه مند به این روش میباشند. که ازآنجمله شاگردان صنوف یازدهم و دهم بیشترین فعالیت را داشته اند. حلل خصوص شاگردان صنوف 11 نتیجه بهتری داشته بودند. با وجود آن هم شاگردان صنوف یازدهم که در مجموع پنج صنف می باشد دو صنف ( یازدهم الف و یازدهم باء ) بیشترین علاقه مندی را از خود نشان میدهند. و سخت مصروف آموختن دروس شان می باشند. ازآنجمله شاگردان که مصروف نوشتن مقاله به داخل سایت میباشند (رویا ستارزاده، نازنین توکل، سارانیکزاد)


اما صنوف دهم علاقه مندی خاصی در این هفته نشان ندادند. بخاطری که برای آنان یک شیوه جدیدی بوده و شاگردان آنقدر به کامپیوتر و انترنت وارد نمی باشند. چون در طول این 10 سال تدریس شان این اول باراست که شاگردان به همچون روشی آشنا شده اند، اما به هر حال رضایت بخش میباشد.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160