باور به خداوند

Posted on at


ما انسان ها خیلی عجیب هستیم به آنچه داریم نه باور داریم و نه هم راضی هستیم و علاقه مند چیز هائی هستیم که نداریم یا درست  بگوئیم هنوز به دست نیاوردیم. و این چنین هست که زندگی همه ما مشکل و دشوار است.


اگر ما انسانها باور داشته باشیم که آنچه بر ما می گذرد اعم از خوبی و بدی همه از طرف خداوند هست به در همه امور توکل به یکتای بی نیاز کنیم دیگر جایی برای ترس و پریشانی باقی نیست. ولی مشکل ما این است که می خواهیم همه چیز را خودمان حل کنیم و بدون توکل  به او تعالی به خود تکیه کردیم. پس مسئول آنچه بر سر ما می آید خودمان هستیم.


اکنون می خواهم سر نوشت کوهنوردی را برایتان بیان کنم که چگونه به خاطر عدم اعتماد به خداوند همه چیزش به نیستی مبدل شد:


یک روز یه گروه کوهنورد به خاطر بالا رفتن از یک کوه بزرگ حرکت می کنند. همینطور که از کوه بالا می رفتند ناگهان یکی از کوهنورد ها دستش رها  شده و به پاییین کوه پرتاب می شود.
وقتی که بطرف پایین می رفت فریاد می زند و از خدا کمک می خواست. 
ناگهان می بیندکه بین زمین و هوا معلق مانده و دیگر پایین تر نمی رود و طنابش بالا گیر کرده است. 
صدایی می آید. 
صدا می گویدکه بنده من به من اعتماد داری ؟ کوهنورد می گوید اعتماد دارم. صدا می گوید اگه اعتماد داری طنابت رو با چاقو ببر. 
کوهنورد با خودش فکر می کند و می گوید نه می ترسم و طنابش رو محکمتر می گیرد.
دوباره صدا می آید که مگوید نمی گویی اعتماد داری ؟ اگه اعتماد داری طناب رو ببر. 
کوهنورد هرچی با خودش فکر می کند می بیند نمی تواند به ترسش غلبه کند پس می گوید نه نمی توانم ببرم.
.
.
.
.
.
.
فردا صبح مردمی که از ان اطراف رد می شدن می بینند یک کوهنورد از طنابش آویزانه و بر اثر سردی یخ زده و مرده در حالی که فقط نیم متر با زمین فاصله داشته است.

دوستان من همیشه این را به یاد داشته باشید که قدرت بی نهایتی به نام خدا پشت ما هست که اگه به او اعتماد کنیم می توانیم به همه چیز برسیم.
من اعتقاد دارم که اگه امروز زنده هستم به خاطر اینه که هنوز خدا به موفقیت من امیدوار است. به این که دست خیلی ها را بگیرم امیدوار است. پس اگه خدا به من امید داردچرا من نباید به خودم اعتماد داشته باشیم ؟ 
هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت امیدتان رو از دست ندهید و بدانید که کسی که در را ساخته کلیدش را هم ساخته و هیچ دری در دنیا نیست که کلید نداشته باشد. 
بدانید که خدا همیشه مراقب ما هست.
پس با امید به خدا و توکل به قدرت خودمان باید جلو بریم.
هر چیزی که در این دنیا هست برای اینست که ما به ان برسیم.
می رویم جلو . می رویم بالا .About the author

DrQudsiaHaidari

Qudsia Haidari is a 5th year student of Herat Medical University,she is originally afghan. she is 21 years old and she was born in Iran on 1992/5/24. Haidari worked as an English teacher for five years. her interests are studying medical text books, speaking English and translating English books. her…

Subscribe 0
160