زنگ خطر در بازار انتخابات

Posted on at


باز غوغای انتخابات است در شهر ما


در کوچه و پس کوچه  وبازار ما


اجنبی ها دست دارند در کار ما


در کوچه و خانه و بازار ما


تور ها و دام ها سوراخ کنند


حیله ونیرنگ ها رسوا کنند


 


وای وای از این  میدیای پر هنر


میکنند هوش وهواس ما را دربدر


صبر داشته باشید یاران من


لقمه چینان دستر خوان من


وقتی چوکی را بگیرم به بر


آرزو های جدا دارم  بسر


اولتر از همه چاره میدیا کنم


زلزله در خانه شان بر پا کنم


چاق ولاغر ها را یکجا کنم


تور فولادی بر سر شان بر پا کنمتا دیگر فریاد شان خاموش شود


عقل شان بر سر آید جان شان بیهوش شودAbout the author

SaharAkbarzade

Sahar Akbarzade is 9th class student in Mahjube Herawi High School. She has interest to play volleyball.

Subscribe 0
160