محبت

Posted on at


از محبت تلخ ها شیرین می شود. درد ها شافی می شود. خار ها گل می شود. سجن ها گلشن شود. (مولانا جلال الدین بلخی)


محبت یک نعمت گرانبهای الهی است که از جانب خداوند به بنده گانش هدیه شده


محبت یعنی عبادت . هیچ مذهبی بالا تر از محبت نیست در این دنیا همه چیز از محبت به وجود آمده است .


 نعمت های بی شمار الهی به خاطر امرار حیات بنده گانش خود مخزن محبت خداوند است. کلام مقدس الهی سر شار از پیام های بی شمار محبت خداوند است به بنده گانش. وجود پیامبر ،حیات پیامبر کردار و گفتار پیامبر همه و همه کان محبت بوده و است.


 محمد از روی محبت که نسبت به خداوند داشت به مقام ولای معراج قدم نهاد یعنی از محبت انسان به خدا میرسد. دین مقدس اسلام به اساس محبت و اخوت بنا نهاده شده است


 کلمه های چون انصاف،عدالت،برادری،امانت،و غیره کلمات با ارزش خود فشرده محبت است که اسلام تر ویج میکند. محبت است که انسان هارا متحد میسازد و این مقصد بزرگ دین اسلام است.


 محبت لذت و کیفت زنده گی است در اصل زنده گی بدون محبت بی معنی است.


 سروده های ناز پرنده گان صدای محبت انها ست.


کلمات پر مفهوم چون محمد ، مکه،مدینه،مادر،محبوب،متحد،مسلمان،مروت،محترم،مبارک،مساوی،مناسب و غیره از م محبت شر چشمه گرفته .


از وجود محبت بازار آدمیت توسعه و انکشاف نموده است یکی از موفقیت های انسان در زنده گی و بخصوص در چوکات خانه و خانواده آن است تا به درک دقیق از مفهوم محبت با زنده گی پر محبت آغاز و ادامه دارد.


 محبت در وجود انسان و به طور خاص در محیط خانه و خانواده و حتا در محیط زیست با عث آن میگردد تا دروازه های کینه نفرت و کدورت را بسته کند و به عوض آن در های خوشی و سعادت را باز کند.


محبت به دل قوت میبخشد و وجود را پالایش میدهد . شر نوشت محیط بی محبت را محیط جهنمی نا میده اند.


فضای بدون محبت یاس و نا امیدی را به وجود میاورد. پیوند محبت است که خانواده ها و اجتماع ساخته شده است.


(الهی ! جای شک نیست که محبت میل باطن است به عالم جمال و میل روح است به مشاهدات جمال تو. پس هر آنکه از این نعمتت بی بهره مانده غافل است. به در گاه ات سجده محبت میکنم تا با رحمت خویش محبت عام را که میل قلب و نور است و وجود را آرایش میدهد و محبت خاص را میل روح و ناری است و و جود را آلایش میدهد در دلم تقویت بخش و از کینه،نفرت و کدورد در امانم دار) (کتاب صوف کیست)


 


(آرزو)About the author

160