خانواده های بزرگ و کوچک

Posted on at


در نوشته ی زیرین در مورد نتایج  خوب و زیانبخش بزرگ شدن در یک خانواده ی بزرگ و کوچک را به برسی گرفته ایم امید که مورد توجه شما خوانندگان قرار گیرد.


پدران و مادران همیشه خواهان این هستند که بهترین تصمیم ها را برای فرزندان شان بگیرند. مهمترین این تصمیم ها اندازه یا تعداد افراد فامیل است. برای پدر و مادر ها همیشه این موضوع مهم است که ایا بهتر است فرزندان شان در یک خانواده وسیع بزرگ شوند و یا در یک خانواده کوچک.تا هنوز اثباتی وجود ندارد که ایا خانواده متشکل از افراد زیاد مفید تر است یا خانواده کوچک چرا که هر دو از دیدگاه های اقتصادی و همکاری فواید و نقصان های خود را دارند. و وابسته به توانمندی پدر و مادر در اداره نمودن فرزندان شان است، که تا چی حد از عهده مسولیت های شان بر میایند و فرزندان صالح تقدیم جامعه می نمایند. وضعیت اقتصادی یک خانواده قویا ارتباط میگیرد به تعداد  یک خانواده. بطور مثال فرزندان در یک خانواده کوچک میتوانند از تعلیم با کیفیت برخوردار شوند ودر بدست آوردن وسایل گران قیمت چانس بهتری داشته باشند. مثلا خانواده که تک فرزند است این فرزند چانس بهتری در كسب كردن خواهشاتش مانند سفرهای خارجی ، نیل به اهداف والایش و استفاده از استعداد هایش و... را دارد. بر خلاف فرزندی که در یک خانواده نسبتا وسيع بزرگ شده است محروم از داشتن این چنینن چانس ها هستند. بطور خلاصه فرزندان خانواده های کوچک به شكل بهتر مورد حمایت از جانب پدر و مادر شان در راستای رسیدن به اهداف شان قرار مي گیرند.


اگرچه فرزندانی که در خانواده های کلان رشد میکنند از حمایت و چانس های کمتری بهره مند هستند اینها در عوض، از همراهان و همصحبتان و دوستان فامیلی بهره مند اند، که این خود از مزایا خانواده های بزرگ به شمار می روند که فرزندان خانواده های بزرگ از ان برخوردار هستند اینها هرگز در خانه احساس تنهای نمیکنند چرا که برادران و خواهران شان به عنوان بهترین یاران و هم صحبتان همراه شان هستند. در مقابل خانواده های که تنها یک فرزند دارند فرزند شان احساس تنهایی میکند و همیشه مشتاق داشتن برادر و یا خواهر است.بنا بر این پاسخی برای برتری خانواده کلان بر کوچک و یا بالعکس نیست چرا که هریک مزایا و نقصان های خود را دارا بوده و فرزندان در خانواده کوچک از خدمات و فرصت های بهتری برخوردار هستند و در مقابل فرزندان خانواده های کلان از هم صحبتان و دوستان خوبی بهره مند اند.  چون یک خانواده ی پرجمعیت فرزندان را از هر نگاه مستقیمآ تحت تاثیر قرار میدهد باید پدران و مادران در انتخاب تعداد افراد خانواده بسیار محتاط و عاقلانه فکر کنند.


نویسنده: هارون مهرزادAbout the author

HraoonMehrzad

Haroon was born in 1987 in Nimroz province Afghanistan, graduated from Farokhi high school in 2005. He has joined for three years Faculty of science in heart University in 2006 after three years he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in third…

Subscribe 0
160