حاشیه یک جشنواره

Posted on at امسال دومین جشنواره فیلم حقوق بشر کابل یک مهمان میزبان داشت و ان هم کسی نبود جز عتیق رحیمی نویسنده و فیلم ساز افغان فرانسوی .


اولین با نام عتیق رو از با فیلم خاک  وخاکستر شنیدم . شبکه چهار سیمای ایران قرار بود این فیلم رو نشان بدهد و ان روزها که من در مجامع هنری در تب و تاب یادگیری بودم برام یک جور سوپرایز بود .


ایرانی ها نام او را تازه شنیده بودند و سوالات زیادی میپرسیدن و من هم که چیزی خاصی نمیدانستم با چند نفر در تماس شدم و دوستان چند کتاب رو برای معرفی عتیق معرفی کردند .


گذشت و سال گذشته تصمیم گرفتم که فیلم سنگ صبور رو در خانه فرهنگ نمایش بدهم و با ایمیل چند کلمه با هم به صورتی مکاتبه ای رد و بدل کردیم و عتیق از نمایش فیلم سنگ صبور در کابل ابراز علاقه کرد .


در ایمیل های که بین ما رد و بدل شد کلمات به صورت خیلی رسمی بود . در چند کلمه غیر رسمی به عتیق درباره فیلم صحبت کردم و بعدا باز همان کلمات رسمی جواب بود .


چند روز پیش در ورکشاپ که در حاشیه جشنواره داشتن در بین صحبت ها عتیق گفت که در نوشتن خیلی وسواس دارد حتی در ایمیل هم نمیتواند خیلی راحت صحبت کند و در صحبت کردن اما خیلی ساده تر و صمیمی تر با لبخند های بر لب چهره جذابی رو ارایه میکند


ببین صحبت ها چند تا سوال خیلی شخصی از ایشان کردو تقریبا صحبت ها ما دو نفره شده بود که دوستان اعتراض کردند . راستش بیشتر میخواستم عتیق رو بشناسم و بیشتر بتونم درکش کنم .


فرصت نشد و قرار شد در سفر بعدی بیشتر با هم صحبت کنیم . یا شاید هم من رو از سر خودش باز کرد . یا شاید هم


نه مردان بزرگ سرشان خیلی شلوغ هستن و گفتم نه بزار در تنهایی خودش باشه تا اینکه ....


 


زندگی صفر درجه


کاوه ایریک . About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160