دوستی

Posted on at


بنام آنکه دوستی ها را آفرید تا کسی تنها نماند


یک دوست خوب همیشه یار ویاور دوست خود است واو را در کار های خوب تشویق میکند.هر انسان باید حد اقل یک دوست خوب سمیمی داشته باشد که او را در تمام امور رهنمایی کند.
داشتن دوست چی تاثیری بر یک فرد دارد؟


اول اینکه:فرد هیچ وقت خود را تنها حس نمی کند و مطمیین است که یک تکیه گاه دارد که پشتش را هیچ وقت خالی نمی گذارد،
دوم اینکه: میتواند غم ها وخوشی های خود را با دوست خود شریک سازد.
سوم اینکه:دوست خزانه راز است، یعنی اینکه با دوست خود میتواند دردل کند وچیزی را که به دیگران گفته نمی تواند به دوست نزدیک خود بگویدو بار دل خود را سبک کند. از نظر روان شناسی هم داشتن دوست بسیار خوب است. چرا که اگر دوست نداشته باشیم. حرف های نگفته در دل زیاد شده.و فرد را افسرده گی گرفته و او را ضعیف می سازد.
از یک نگاه اگر تعداد دوستان زیاد تر باشد بهتر است به شرط اینکه دارای صفات نیک باشند وهمه یی آنها را خوب بشناسید.


نکته دیگر اینکه هیچ وقت با پیدا کردن دوست جدید دوستان گذشته را فرا موش نکنید . چنانچه می گویند:"هر گز به دیوار نو رنگ شده تکیه مکن".....
خلاصه دوست خوب باید دارای چنین خوصیاتی باشد: 1ـ صادیق وراستکار2ـ امانت دار3ـراز نگهدار 4ـبا ایمان 5ـبا اخلاق 6ـراستگو 7ـمشوق کننده 9ـاندیشه والای داشته باشد وخلاصه اینکه همیشه همراه ورهنمایی تو باشد.
جملات زیبایی راجعه به دوستی:
1 دوستی غروب بی پایانی است که خورشید همیشه در حرارت آن می سوزد.
2ـ همیشه رفیق پا برهنه باش چون هیچ ریگی به کفش شان نیست.
3ـ صبر در زنده گی هر تارش محبت است دوست اگر با اعتبار باشد قابل عبادت است.
4ـ زیبا ترین چیزی که در جاده رفاقت دیدم تابلوی بود که رویش نوشته شده بود، دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل.
5ـ فدای رفیقی که روطاقچه دلش گاهی به قاب خاطره ما هم یه دستمالی میکشه.
6ـ دونیایم را برایت می دهم ای دوست هراسی نیست تو که شاد باشی دنیا دوباره از آن من است.
7ـاگر دوستی ات کورم کند که نتوانم دنیا را ببینم مهم نیست چون حس بودنت زیباتر از دیدن دنیاست.
عشق یعنی شب نشینی با خدا گفتگو با ناله اما بیصدا
عشق پرتاب گلیست از سوی دوست هر کجا باشد دلم همراه اوست

بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشم مستم اگر ساکن میخانه نباشم
دوست آن نیست که هر لحظه کنارش باشی دوست آن است که هر لحظه به یادش باشیAbout the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160