خشونت جنسی

Posted on at


خشونت جنسی


از نوع خشونت های به شمار می رود که به شخصیت و روان انسان ها وابسته می باشد و از خشونت جنسی چنین یاد می شود


 عملکرد جنسی و یا سعی بر براورده ساختن خواهشات جنسی را گونید که بدون در نظر گرفتن رابطه خود و فرد مقابل صورت می گیرد محور اصلی خشونت جنسی را اجبار تشکیل میدهد و یا به عبارت دیگر هر نوع عمل اجباری را خشونت گویند اصل این عملکرد بر میگردد به شخصیت و وضیعت روانی شخص مظنون. که فرد مظنون در موقع این عملکرد از وضیعت روانی پر اشوب و ناهنجار برخور دار بوده است و اما در بعضی موارد تنها وضیعت روانی نمی توان فرد را به خشونت متوسل ساخت بلکه این عملکرد همچنان در برگیرنده شخصیت فرد مظنون است که فرد مظنون با گذشته مصدوم که داشته است از انجام چنین عملکرد لذت می برد. خشونت جنسی از اشکال مختلفی برخودار است که یک نوعی ان می توان در فضای خانواده بوجود می اید که عمدتا توسط شوهر بر زن و یا بزرگ بر کوچک  و یا بر عکس صورت می گیرد 


از نمونه های دیگری خشونت جنسی می توانیم از داشتن ارتباطات ناهنجار میان دختران و پسران جوان یاد نمود. در بعضی موارد این ارتباطات ازاردهنده و حتی باعث هلاکت یکی از طرفان می شود اگرچه داشتن روابط برای شناخت بیشتر از یکدیگر در چارچوب شرع و قانون باشد، اشکالی ندارد اما اگر این روابط، فراتر از چارچوب و خارج از عرف باشد، ممکن است باعث شکل گیری روابط عاطفی بین دختران و پسران شود که گاهی این رابطه باعث پدیداری ارتباطی خصوصی تر بین دو جنس مخالف می شود. متاسفانه در بسیاری از موارد برخلاف میل، نظر و عقیده جنس مونث، رابطه ای نامشروع بین آنها برقرار می شود که این نوع رابطه، مصداق خشونت را به همراه دارد و صرفا برای تخلیه هیجانی جنس مذکر است


 


یاسر اچکزی 


 About the author

yasar-asekzai

This is Mohammad Yasar Asekzai 21 years old, From Kabul Afghanistan, student at Faculty of Law at Cairo University, He is interested in Writing, Reading and Exercising.

Subscribe 0
160