من یک دخترم قدرم را بدانید..

Posted on at


من یک دخترم..


من یک نیروی خاصی دارم..


من قدرتمندم..


من ارزش بالایی دارم...


من در آینده مادر شما هستم...


من نصفه گم شده یک مرد ام..


قدر ما را بدانید..مارا دست کم نگیرید من میتوانم خیلی کار ها را انجام بدهم در زنده گی میتوانم


محتاج کسی نباشم.


همه میگویند قدر زن را بدانید اما کسی به فکر دختر نیست و اورا ضعیفه یی بیش نمیدانند


اما باید دانست این زن همان دختر دیروز بود که حالا زن و در آینده یی نزدیک مادر شما خواهد


شد.اگر ما در مقابل شما خاموش هستیم ضعف مارا نشان نمیدهد بلکه احترام ما را در مقابل


شما نشان میدهد


.


ما دختران خیلی دلسوز هستیم و همچنان مهربان اگر عاشق شویم بی نهایت پاک خواهیم بود..


اما ای مردم از شما گله یی داریم شما در ها را بروی ما بسته اید وآرزو های مارا زیر پا کرده اید


و استعداد ها ما را


بی اهمیت پنداشته اجازه پیش رفت در آن را نداده اید و استعداد های ما در گوشه یی پوسیده است


اما این بیچاره گی تا زمانی بود که من راه پیشرفت را یاد نداشتم و با مردمان روشن فکر


آشنایی پیدا نکرده بودم......


من خیلی خوشحالم که توانستم استعداد هایم را به حرکت در بیاورم من توانستم قدرت وجودم


را پیدا کنم و من توانستم خودم را بهتر بشناسم و از ارزش هایی که در وجودم است آگاه شوم


و من این همه را مدیون سایت های {وومین انیکس} و {فیلم انیکس


}


هستم که به ما راه پیشرفت


 را باز کرده است. من به فوتبال علاقه خاصی دارم و {وومین انیکس}  این مرجع را برای


ما فراهم کرده است تا ما عاشق های فوتبال به آرزوی خود برسیم {وومین انیکس} و


یلم انیکس} حمایت کننده مالی تیم استقلال است.


و ما واقعآ از {وومین انیکس} و {فیلم انیکس} سپاس میکنیم و همچنین از تیم استقلال


و آقای {ابراهیم محبوب} و خانم {رویا محبوب} تشکری فراوان میکنیم.


برای پیشرفت بیشتر به دعای شما عزیزان نیاز مندیم....التماس دعا...


 


نویسنده:اسما ابراهیمی


   


 


 


 


 About the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160