تقویت نسل جوان از طریق هنر و فیلم

Posted on at

This post is also available in:

مطالعه فیلم و انیمشن گرایشی جدید در دهه اخیر است ؟ آیا فقط نیاز نسل جوان برای پیدا کردن راهی برای معرفی خودشان ؟ فیلم ساز مستقل، لیزا استاک در مصاحبه اخیر خود گفت که شناساندن صدای خود به کسی، بخصوص یک دانش آموز، بسیار مهم است. با فیلمها، آنها میتوانند از تخیلات خود استفاده کنند، به دنیا نشان بدهند که زندگی شان چیست، بخصوص ایده هایشان، از عقایدشان دفاع کنند، و تجربه اشان را به  اشتراک بگذارند ... با تصاویر و صداها. شما ممکن است فکر کنید که آنها به فیلم، آهنگ، یا نقاشی نیازی ندارند تا دیدگاهشان را به اشتراک بگذارند، اما در مورد جوانهایی که در کشورهایی زندگی میکنند که آزادی بیان و برابری  جنسیت وجود ندارد؟ هنر بطور عموم و فیلم ها بطور خاص میتوانند جواب آن باشند. ممنون از انترنت و رشد رسانه اجتماعی، آنها نه تنها فیلم ها را برای خود و آزادی بیان خود درست نمیکنند، بلکه برای تمام دنیا تا باخبر شوند.

بیان ایده یک نفر و مخاطب قرار دادن دنیا میتواند برای اینکه احساس موفقیت و قدرت کنید کافی باشد. اما پاداش مالی هیچ وقت باعث رنجش کسی نمیشود. وقتی که فستیوال فیلم های معروف و استودیوهای بزرگ خارج از دسترس بنظر بیایند، انترنت و صفحاتی مانند فیلم انکس راه حل میباشند. فیلم انکس فیلم سازان ، دانش آموزان رشته فیلم سازی و نسل جوان در سراسر دنیا  را از طریق فیلم سازی و نویسندگی، با معرفی صدایشان و کسب درآمد حمایت میکند. در کشورهای در حال توسعه جایی که زنان نمیتوانند در خارج از خانه کار کنند و یا جایی که درآمد متوسط بسیار پایین است، استقلال مالی راه حل است. و چه چیزی بیشتر شما را برای اینکه شناخته شده و برای خلاقیت و کارتان پاداش بگیرید تقویت میکند ؟ این چیزی است که نمره Buzz وقتی کارتان را در فیلم انکس قرار میدهید در نظر میگیرد. من شما را تشویق میکنم تا در این مورد بیشتر بخوانید more about it here.

مصاحبه زیر را با یاسمین محمدی، هنرمند جوان افغان که در آمریکا درس میخواند و یکی از بلاگ نویسان فعال ماست ببینید. 

درمورد تقویت دانش آموزان جوان از طریق آموزش و فیلم سازی با بنیاد فیلم وومن انکس بیشتر بخوانید 

Women's Annex Foundation.About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 197
160