مادر

Posted on at


 

مادر تنها امید زندگی. کانون عشق ومحبت  .سرچشمه عطوفت   .مادر پاکی وصداقت .

مادر تنها ذاتی است که بی ریا وصادق فرزندش رادوست می دارد ومادر آن فداکاریست که برای فرزنذش از خویشتن می گذرد .

این عشق عمیق مادر است که انسان رابه زندگی وامیدارد وامید میدهد که  زندگی باقیست .مادر آن مهرورزی است که همیشه به اولاد ش مهر ورزیده وبا عشق بزرگش کرده است .

مادر آن والا مقامیست که همیشه گریه دلخراشت را گوش کرده وآنرا بهترین آهنگ دنیا دانسته وقتی که گریه کردی به تو گفت: جانم وقتی تا صبح او را به خواب نگذاشتی گفت: طفلکم خواب نشده وقتی بهانه گرفتی نازت داد و اگر لحظه ای پریشان بودی به غمت سوخت و اگر لحظه ای از خبرت غافل بود در فزاغت چشم انتظار بود و به این عقیده که جانش را از او گرفتند.

مادر تنها و تنها کسی است که در دنیا مقامش از همه بالاتر و برتر است!

این همان است که زندگی ات را ساخت و تو را از بدنش غذا داد، کسی که بخاطر تو از احساساتش گذشته و همیشه با نگاهی پر عشق به تو نگاه کرده و با آن حرفهای شیرینش تو را شاد نگه داشته ، با عزمت و موعظه اوست که به جا رسیده ای، زنی که تو را به این غرصه رسانیده و از ته قلب همیشه فدا کار بوده است.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160