گیتار

Posted on at


اساس گیتار بسار ساده است و حتی شما نیز میتوانید,


با یک سیم نازک فولادی به طول یک متر, یک میخ سه گیره ای لباس و یک جعبه چوبی


به ابعاد تقریبی 50x15x3  سانتیمتر آن بسازید: در انتهای جعبه میخ را بزنید و یک طرف سیم را به آن ببندید و به طرف دیگر سیم وزنه 1/5 کیلوگرامی را اویزان کنید, گیره های لباس به جای خرک به کار میروند. این گیره ها را در فواصل مناسب زیر سیم قرار دهید. و با زدن یک چکش در نقاط مختلف سیم صدای موزون متفوتی خواهید داشت.گیتار توسط اعراب ساخته شد و از انجا به اروپاه وارد شد. در قرن 12 در اسپانیا گیتار عربی متداول بود. تعداد سیم های گیتار متغیر بود, و بلاخره در پنج ثابت ماند, و نامش گیتار اسپانیول شد. بعدها یک سیم ششم به گیتار اظافه شد. اولین کتاب گیتار را خوان کارلوس آمات نوشت. در قرن 17 کتاب گاسپارسانس در این زمینه به بازار آمد. در قرن 18 گیتار به دربار شاه اسپانیا راه یافت. در قرن 19 در اسپانیا گیتار نوزان معروفی پیدا شدند. گیتار های امروزی از 4 تا 7 سیم ساده یا مضاعف دارند, که با انگشتان نواخته میشوند. از انواع آنها یکی گیتار هاوائی, و یکی گیتار برقی است.


با تشکر.About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160