برنده شدن تیم ملی فوتبال افغانستان برای اولین بار

Posted on at


افغانستان همیشه به شکل سنتی و قدیمی پیش رفته است


 در یک دهه گذشته شاهد پیشرفت های زیاد بوده است


 یکی دیگه از پیشرفت های که می توان ذکر کرد


 قهرمانی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا برای اولین بار بوده است که توانست لحظه ای مردم خود را به اشک شادی بنشاند. لحظه ای بود که تمام مردم افغانستان در سرتاسر هر نقطه آن اشک شادی می ریختن و با یک روحیه ای روبرو شده بودن که هرگز تا به امروز حس نکرده بودن. این بود که تیم ملی با استقبال بی سابقه ای که هرگز نظیرش را تا حال کسی ندیده بود روبرو شدن


 بازکنان تیم ملی خودشان برایشان باور نکردنی بود برایش یک خواب و خیال احساس می شد.


 همگی دست به دندان مانده بودن، و چشم ها همه به سوی آنها بود.


 تیم ملی افغانستان نیپال را یک بر صفر شکست داد و توانست که به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کند.


 که بعد از آن مسابقه نهایی همرای هند آغاز شد


 و شور هیجان در چشمان تمام ببنندگان این مسابقه موج می زد.


 و بلاخره افغانستان دو بر صفر هند را شکست داد و مقام وجام قهرمانی را در مسابقات جنوب آسیا را برای اولین بار از آن خود کرد.


 اگر به تمام فضا رسانه های افغانستان گوش فرا دهیم صدای آهنگ میهنی افغانستان شنیده می شود.


 و بر سر زبان همه هموطنان افغان همهچنان زمزمه می شود.


 بازی کنان تیم ملی افغانستان با جام قهرمانی خود پس از هشتمین مسابقات کشورهای جنوب آسیا به کشور خود بازگشتن.


 و با استقبال بی سابقه هم وطنان و ارگان های دولتی خود روبرو شدن


 و از طرف رئیس جمهور،  پارلمان والی های بعضی ولایات و تجار تحایفی به قهرمانان هدیه گردید. تا ابراز تشکری از زحمات بی شاهبیه شان باشدAbout the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160