معلومات در باره حضرت محمد (ص)

Posted on at


 نام:محمد


نام پدر: عبدالله


نام پدر کلان پدری: عبدالمطلب


نام مادر کلان پدری: فاطمه


نام مادر: آمنه


نام پدرکلان مادری: وهب


نام مادر کلان مادری: برّة دختر عبدالعزی بن عثمان بن عبدالداربن قصی


خانم اول: خدیجه الکبرا


نام پدر خانم اول: خویلد


نام مادر خانم اول: فاطمه


نام دایه: بی بی حلیمه و سعدیه


نام خانواده گی: هاشمی


نام طایفه: قریش


تاریخ تولد: 12 ربیع الاول روز دوشنبه برابر به سال 571/4/2


محل تولد: شهر مکه معظمه


نام کشور: عربستان سعودی


نژاد: عرب


لقب شان قبل از بعثت: راستگو و امین


محل صدور اولین وحی الهی: غار حرا


محل غار حرا: کوه جبل الثور


محل جبل الثور: شمال غرب شهر مکه مکرمه


تاریخ صدور اولین وحی الهی: سال  611


اولین سوره وحی الهی: سوره الحق جز 30


ماموریت: پیغمبری


طریق: دین اسلام


مدت ماموریت: 23 سال


همسران:


- حضرت خدیجه، ایشان اولین همسر پیامبر(ص) بود و تا زمانی كه زنده بودند پیامبر با زن دیگری ازدواج نكردند. ایشان زن دائمی آن حضرت بودند. 2- سوده دختر زمعه بن قیس بن عبدشمس. وی همسر پسر عمویش سكران بن عمرو بود كه از دنیا رفته بود وسوده تنها وبی سرپرست وبا رنج زندگی می كرد. 3- عایشه دختر ابوبكر، وی تنها دختری بود كه پیامبر با اوازدواج كرد. عایشه هم زن دائمی پیامبر(ص)بود. 4- زینب امّ المساكین، همسرعبیده بن حارث پسرعموی پیامبر(ص) بود كه درجنگ بدر به شهادت رسید و پیامبر با زینب كه پیرزن هفتاد ساله ای بود در رمضان سال سوم هجری ازدواج كرد كه زینب بعد ازدو ماه ازدنیا رفت. 5- حفصه، دختر عمر بن خطاب و همسر خنیس بن حذافه سهمی بود که پس ازجنگ بدر بر اثر جراحات وارده از دنیا رفت. 6- امّ سلمه، هند دختر ابی امیه مخزومی و شوهرش ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومی بود كه درجنگ احد مجروح شد وبعد ازمدتی ازدنیا رفت. وقتی پیامبر به وی پیشنهادازدواج داد وی بعلت داشتن فرزندان وسن بالا امتناع كرد و به سفارش فرزندش سلمه پذیرفت. 7- زینب دختر جحش اسدی و دخترعمه پیامبر بود كه ازهمسرش زید طلاق گرفته بود. 8- جویریه دختر حارث بن ابی ضرار، رئیس قبیله بنی المصطلق بود. شوهر سابق وی پسرعمویش مسافع بن صفوان مصطلقی بود. 9- صفیّه دخترحییّ بن اخطب وشوهرش كنانه بن الربیع بن ابی الحقیق بود كه درجنگ خیبركشته شد. و صفیه به اسارت مسلمانان درآمد و اسلام را پذیرفت ولذا پیامبر او را آزاد كرد و با او ازدواج كرد. وی دختر رئیس قبیله بنی نضیر بود. 10- امّ حبیبه دخترابوسفیان بود. شوهرش عبیدالله بن جحش درحبشه از دنیا رفته بود. 11- میمونه دخترحارث بن حزن، شوهر اولش مسعود بن عمروبن عمیرثقفی بود كه او را طلاق داده بود. و سپس با ابورهم بن عبدالعزی ازدواج كرد كه ازدنیا رفت. 12- ماریه قبطیه. مقومس حاكم اسكندریه او را برای پیامبر هدیه فرستاده بود.


پسران: قاسم به سن دوسالگی وفات نمود


عبدالله: به سن شش ماهگی وفات نمود


ابراهیم: به سن 16 ماهگی وفات نمود


دختران: زینب، روقیه، ام الکثوم، فاطمه


نواسه ها: حسن، حسین، محسن، روقیه، ام الکثوم، زینب


دامادان: ابوالعاص بن زبیر پسر خاله شان ( شوهر زینب)


حضرت عثمان شوهر (روقیه ام الکثوم)


حضرت علی شوهر( فاطمه)


ماما ها : نداشتند


برادر و خواهر: نداشتند


پسران کاکا: حضرت علی و حضرت جعفر


اولین غزوه شان: غزوه بدر


محل سکونت بعد از هجرت: شهر مدینه منوره محل ابو ایوب انصاری


محل سکونت قبل از هجرت:شهر مکه مکرمه  محل بنی هاشم


تحصیلات: تعلیم و پرورش زیر نظر الله توسط حضرت جبرائیل (ع)


وفات پدر شان: دوماهه در شکم مادر


سن پدر شان: 25 ساله وقت وفات


محل قبر پدرشان: شهر مدینه منوره


وفات مادر شان: سن 6 ماهگی


محل قبر مادرشان: منطقه بین مکه و مدینه


وفات پدر کلانشان: سن 8 سالگی 2 ماه 10 روز


سرپرست اصلی شان: کاکایشان ابوطالب


وفات کاکایشان ابوطالب: سال 10 نبوت 3 روز بعد از وفات خدیجه


وظیفه شان قبل از بعثت: حدودا تا سن 25 سالگی چوپان


سن رسیدن به نبوت: 40 سالگی


سن وقوع ازدواج: 25 ساله و خانمشان 40 ساله


طول عمر مبارک شان: 63 ساله


 


 


 


 


تشکر از شما دوستان عزیز 


 About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160