خط

Posted on at


خطی روی یک دیوار میکشم خطی به معنای یک مرز یا یک خط که انتها ندارد یا فقط یک خط خالی، یک خط ،خط است خطی به معنای جدایی خطی به معنای دوری از تو ،دوری از دنیا یا خطی برای انزوا شایدم خطی برای امید، خطی که یه روزی یه جایی ثابت کنم که نباید هیچ وقت میکشیدمش ،خط من ،خط تو ،خط ما حال شده دنیای تو ،دنیای من ،دنیای ما همیشه تو درس ریاضی خوندم نقطه فقط نقطه است. ولی اگه یه نقطه دیگه باشه تویک صحفه میشه یک خط درست کرد. همیشه فکر میکردم خط برای وصل برای وصاله برای پل شدنه ولی فکر نمی کردم بعضی وقتا میشه یک خط ،یه خط جدا،خطی برای جدایی ،خطی برای ایجاد مرز بین من و تو ، خط که یه راه دو نیم میکنه، راهی که شاید به سعادت باشه یا خوشبختی ،ولی خطی که باعث این میشه.خطهای زندگیه،زندگی  شما چطوریه راه راهه؟ ،موازی؟ اصلا خط تون دور از شما است؟ یا زندگی شما هیچ خطی نداره ؟زندگی که داشتم دوست نداشتم خط داشته باشه.  آخه خودم یک نقطه بودم و میخواستم یه نقطه پیدا کنم، ولی آلان بر عکس شده نقطه رو پیدا کردم ولی اون نقطه. نقطه ای من نبود توش خالی بود خطی کشیدم تا بهش وصل شم ولی نقطه من توخالی بود از داخل خالیگاهش که رد شدم به کما رفتم.  نقطه امو چند وقتی هست گم کردم حالا با یک خط کشیده راه مو ادامه میدم این جوری خیلی بهتره میدونی حداقل خوبی اش اینه که دیگه روی هیچ نقطه ای اعتماد نمیکنم.خط رو باید جدی گرفت.  چون خطای زندگیته که راه بهت نشون میده اگه بخوای نبینیشون میرین توی جوی، مثل ماشینی که خط کشی های خیابون نبینه و به راه خودش ادامه میده اخر خطه تمومه میشه و میپیچه ولی ماشینه نمیبینه و میره  ته دره .پس سعی نکن بیای ته دره، چون هیچ خطی نیست تنها خودت هستی و خودت. About the author

zainab-shahidy

i am zainab shahidy .i am Arctic

Subscribe 0
160