اصراف کردن

Posted on at


ان الله لایحب المصرفین: (خداند می فرمایید من دوست ندارم اصراف کننده گان را).

 اصراف کردن و شخص اصراف کننده از طرف خدا لعنت شده  است خدا و پیغمبر او را دوست ندارد و کسی  که خداوند او را دوست نداشته باشد در این دنیا زندگی برایش  نا  خوش آیند است. در زندگی امروز  ما وشما همه می بینیم و می شنویم از  گوشه و کنار این مملکت که فلان شخص در عروسی در مهمانی ها و دیگر مراسم هایکه دارد چگونه غذا وتشکیلات تهیه کرده است.

اما اگر ما و شما کمی فکر کنیم در نزد خود باید صد فیصد  متوجه شویم که این رسم و رسوم ها همه اصراف است و بدبختیهای  زیادی به بار میآورد. امروزه در عروسی ها ما در افغانستان و خصوصاً ولایت هرات بسیار غذا های زیادی  و ناچیزیکه اصلاً بعضی از  این اصرفها قابل استفاده نیست تهیه میشود اما خداوند  هیچ وقت آنها را نمی بخشد  خوب است که اصراف نکنیم و نه مصرف خود را زیاد کنیم و نه هم خداوند خشمگین شود اگر شخصی میخواهد در خانه محفل بگیرد یا در  دیگر جای مراسمی بجای اصراف کردن چیزی ازآن سرمایه ای  که می خواهد مصرف کند به فقیران  و مساکین کمک کند.

شاید خیلی بهتر باشد و می تواند که هم خودش و هم دیگری را خوش بسازد،  اما این جای تعصف است که رسم و رسومهای امروزه عروسی خود را با این مشکلات  که هست مواجه شود و عروسی کرده نمی تواند پس این خودش جای نگرانی و تاسف  است ما باید خودمان در بین جامعه این رسم و رسومات زشت دنیا  را کوشش کنیم که فرامش کنیم و به جای آنها کارهای بهتری انجام دهیم  و هم در آخرت راضی باشیم

باید که هر شخص از خودش شروع کند و با دست های خودش این رسم و رسومات بد دوری کنند

 خوب است که هر شخص خود و خانوده اش و دوستان نزدیک خود را اصلاح کند می تواند که جامعه خود را بسازد.

  به امید اینکه بدبختی  ها از سرما و جامعه ما دور شود تا بتوانیم به راحتی زندگی کینم. انشاء الله.

 About the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160